Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-03-03 13:26 i Skeppets förskola Varberg
Förskola
Under fem veckor har vi undervisat i ämnet vatten. Vi har valt ut vissa delar där vi fördjupat oss.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

b. Varför har vi valt detta mål?

Eftersom barnen visar stort intresse för vatten och även olika naturfenomen vill vi att barnen ska få förståelse för:

- vattnets kretslopp 

- orden nederbörd, ånga, avdunstning och kondensering

-vattnets olika former rinnande, ånga och is

-vattnets kemiska formeln

 

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

När barnen frågar om H2O vid matbordet istället för att säga vatten
När barnen berättar/ förklarar vattnets kretslopp
När de delger sin kunskap till andra
När de börjar prata om molekyler och hur andra molekyler kan se ut

 

3. Planerad tidsperiod:

 Vi kommer att göra en utvärdering efter ca 4 veckor. 

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion: Vi ser gemensamt på filmen "Vattenmannen och Speed"

 - Lärmiljö: Sätta  upp vårat skapande och alster på väggarna för att skapa en diskussion och vidare tankar om det.  

 - Planerad undervisning: Rita vattnets kretslopp, satt ihop en vattenmolekyl (H2O), rita olika former av nederbörd ( regn, snö och hagel), koppla ihop vattenmolekyler med vattnets olika faser, gjort experiment med vattnets kretslopp, skapat vattnets kretslopp med hjälp av olika material, sjunger om vattnet, ramsa om vattnets kretslopp.
Filmer: Vattenmannen och Speed - vattnets kretslopp, Vattenmannen och Speed - H2O, Paxi - vattnets kretslopp, Svamputflykt - Nederbörd

- Diskutera med barnen om orden: Grundvatten och ytvatten. Vad det är och vad är skillnaden. Vi kommer göra ett experiment där vi tillverkar ett eget reningsverk med hjälp av petflaskor, bomull, sten, grus och sand. Därefter tar vi smutsigt vatten och undersöker vad som händer när vi häller detta genom reningsverket. Barnen återkopplar detta genom att rita varsin teckning på förloppet.

Vi kommer berätta för barnen om vattnets väg från sjön ( Neden) till kranen. Vi startar med en film "Vattnets väg". Vi visar karta och bilder på Neden och Varbergs vattentorn. Vi  pratar om att vissa kan få vatten från egen brunn. Där drar vi kopplingar kring tidigare experiment med vattenrening och prat om ytvatten och grundvatten. Barnen får som avslutning göra varsitt collage med "vattnets väg".  

 - Spontan undervisning: Ta till vara på när barnen pratar om vatten och vattnets kretslopp. Fråga dem och koppla deras tankar till det vi har lärt oss.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: