Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - miljöuppdrag i förskolan

Skapad 2020-03-03 14:16 i Bofinkens förskola Fristående förskolor
Hållbar utveckling
Förskola
Vi arbetar med Hållbar utveckling där fokus ligger på nedskräpning, hur det påverkar djur och natur och hur man källsorterar. Vad händer med skräpet?

Innehåll

Syfte: Hur ökar vi barns medvetenhet kring Hållbar utveckling?

Målkriterier:

-Barnen får en ökad förståelse för källsortering.

-Barnen får en ökad förståelse för nedskräpningens påverkan på djur och natur. 

-Öka barnens medvetenhet kring återbruk av olika material.

-Öka barnens medvetenhet kring hur man förhåller sig och behandlar materialet på förskolan.

Aktiviteter: 

-Plocka skräp i vår närmiljö.

-Vi ska använda oss av Tofsingarna för att väcka barnens intresse. Här jobbar vi med olika perspektiv på hållbar utveckling, med fokus på kretslopp och källsortering.

-Skapande av återbruk.

-Röstning för ett demokratiskt beslut och delaktighet.

-Läsa och dramatisera Skräpsagor.

-Programmera  Blueboten att "plocka skräp".

-Panta flaskor och besöka återvinningsstation.

-Söka information om vad som händer med skräpet.

 

Dokumentation:

-Vi planerar, dokumenterar och reflekterar i Unikum. Genom detta blir även vårdnadshavare delaktiga.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: