Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering tema vatten

Skapad 2020-03-03 15:24 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 1 – 3 Kommunikation Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning
Vi kommer att utforska och experimentera med vatten. Elevernas nyfikenhet kommer att vara vägledning genom detta tema.

Innehåll

Tema vatten

 Vi kommer att arbeta med vatten på många olika sätt. Elevernas intresse och frågor kommer att vara stomme för detta tema. Vi kommer att ha inspiration för eleverna och sedan utgå från deras funderingar i ämnet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • utveckla kunskaper om människa och natur (Vu)
 • utveckla kunskaper om naturvetenskapliga företeelser och teknik (Vu)
 • förstå sin omvärld (Vu)
 • utveckla förmågan att arbeta både i grupp och självständigt (Lgr 11, kap 1)
 • lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt (Lgr 11, kap.2.2)
 • använda olika estetiska uttrycksformer för att visa sina kunskaper (Es)
 • använda olika begrepp inom ämnesområdet (Ko)
 • använda olika kommunikationsverktyg (Ko)
 

Undervisningens innehåll

 
 • eleverna kommer att utveckla sina olika färdigheter att observera, dokumentera och experimentera med vatten
 • undervisningen kommer att innehålla både teoretiska delar såväl som praktiska
 • undervisningen kommer att kopplas till digitala verktyg utifrån elevernas önskemål och behov
 • innehållet i temat kommer att baseras på elevernas intressen och frågor inom temat
 

Så här kommer vi att arbeta med temat:

 • vi kommer att arbeta med experiment som utgår från temat vatten
 • eleverna kommer att få dokumentera sitt arbete med temat på olika sätt, digitalt eller på annat sätt
 • vi kommer att bygga temat på elevernas nyfikenhet och frågor
 • temat kommer att baseras på olika frågor som vi har kring vatten
 • vi kommer att arbeta med arbetsblad i anslutning till temat
 • vi kommer också att undersöka skolan och dokumentera utifrån temat vatten
 • vi kommer att använda olika uttrycksformer för att visa våra kunskaper inom området
 
 

Detta kommer bedömas - se målet med undervisningen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: