Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden förändras

Skapad 2020-03-03 20:40 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och dennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Innehåll

Detta arbete i SO är ett ämnesövergripande arbete mellan geografi, samhällskunskap och NO ämnena fysik, kemi och biologi.

Under SO lektionerna tittar vi närmare på hur jorden förändras genom människors påverkan och genom naturens eget förlopp. Du kommer att få lära dig om jordens endogena och exogena processer, såsom vulkaner, jordbävningar, erosion och vittring som ständigt förändrar naturen. Vidare kommer vi undersöka jordens naturresurser, var de finns och hur de utnyttjas och hur de hänger samman med hur folkmängder finns fördelade över jorden.

 Avslutningsvis tar vi reda på vad som menas med ekonomisk-, social- och ekologisk hållbar utveckling och hur aktiva val i vardagen bidrar till detta.

Innehåll

 • Jordens uppbyggnad och förändring (plattektonik, endogena, exogena processer)
 • Naturresurser och befolkningsfördelning (Vilka naturresurser har vi och var finns de? Var bor de flesta människorna i världen och varför bor de just där)
 • Hållbar utveckling, vad är det och vad kan vi göra för att bidra till att den blir hållbar?

Övningar

Du kommer bland annat att:

 • arbeta med texter och bilder av olika slag
 • ta del av lärarledda genomgångar och filmer
 • svara på frågor muntligt och skriftligt
 • aktivt arbeta med ämnesord
 • arbeta med olika tematiska kartor 
 • namngeografi
 • göra en landstudie
 • jämföra levnadsvillkoren och för barn runtom i världen

Du kommer att arbeta såväl individuellt och i olika gruppkonstellationer.

Mål

Efter avslutat arbete ska du kunna svara på dessa frågor muntligt och skriftligt:

 • namnge och placera ut världsdelar och större bergskedjor
 • jordens uppbyggnad
 • förklara kontinentaldriften, vad det är, vilka krafter som ligger bakom detta, och hur vi märker av dom i världen
 • använda ämnesord muntligt och skriftligt 
 • ge exempel på hur naturens krafter bygger upp, bryter ner och förändrar naturen
 • berätta vilka naturresurserna vi har på jorden, var de finns och hur människan använder dem
 • ge exempel på hur människorna är ojämnt fördelade på jorden, bakomliggande orsaker och vilka konsekvenserna blir för både miljö och människa

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: