Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden vt-20

Skapad 2020-03-03 22:40 i Degebergaskolan Kristianstad
Grundskola 3 SO (år 1-3) Historia
Vi kommer att arbeta och lära oss mer om istiden, stenåldern, bronsåldern, järnåldern och även asatron. Hur levde man under dessa tidsperioder? Vad trodde man på? Hur kan vi se spår av detta i vår tid? Vilka likheter och skillnader ser vi mellan då och nu?

Innehåll

 

 Lärandemål

 • kunna berätta om de olika tidsepokerna.
 • kunna jämföra dåtid och nutid.
 • kunna förklara hur en tidslinje är uppbyggd.
 • kunna ge exempel på spår från forntiden.
 

Viktiga begrepp

 • stenålder
 • bronsålder
 • järnålder
 • vikingatid
 • asatro
 • tidslinje
 • dåtid, nutid, framtid

Undervisning

 • Vi kommer att prata och diskutera om de olika epokerna och dess levnadsvillkor.
 • Vi kommer att lära oss hur vi använder en tidslinje och lära oss begreppen dåtid, nutid och framtid.  
 • Vi kommer att undersöka likheter och skillnader mellan vårt samhälle och dåtidens samhällen. 
 • Vi kommer att att lära oss om de olika asarna och vad det innebar att tro på dessa.
 • Vi kommer att titta på spår från de olika epokerna.
 • Läsa
 • Skriva
 • Se film
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp.

 

På lektionerna måste jag

 • Vara aktiv och delta.
 • Arbeta med mina uppgifter.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur det var att leva i de olika tidsåldrarna
 • göra jämförelser mellan livet på forntiden och i vår tid
 • göra en tidslinje
 • kunna berätta om spår från forntiden

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: