Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp7 Åsö "Ir de compras y deporte" v.10-19

Skapad 2020-03-04 07:07 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi lär oss ord och fraser för hur man handlar kläder och lär oss om sporter och att berätta om de sporter vi utövar.

Innehåll

 

Semana

Martes

Miércoles

Jueves

10

- Ir de Compras s.68-69

- Lägesord

- Está/están

Läxa: Affärer och lägesord s.68-69

- Övningar s.106-107

Läxförhör: Affärer och lägesord

- En la tienda de ropa s.70-71

Läxa: Kläder och färger s.70

11

- Habla ya - Ropa

- Övningar s.108-111

- Övningar s.112-113

- Läxförhör: Kläder och färger (LH s.352)

- La paga semanal s. 72-73

- Övningar s.114-115

Läxa: Kunna beskriva vad du spenderar dina pengar på skriftligt

12

- Hörövningar s. 116

- Muntlig övning s.116

- Extraövningar

- Deportes s. 80-81

- Repetition regelbundna verb + jugar och hacer

- Övningar s.122-123

Läxförhör: Skriva

- Övningar s.124-125

Läxa: Sporter och verb s.80-81

13

- Deportistas s.82-83

- Övningar s.126 -127

- Hörövningar s. 129

- Övningar s.128

Läxförhör: Sporter och verb

- Övning 7 + 10 s.129

 

14

- Pregunta ya – Deporte en Cuba

- En el estadio s.84-85

- Övningar s.130

- Repetition: Tener

- Uttryck med tener (s.131 ö.bok)

15

Vacaciones - lov

16

Muntliga övningar

Repetition ordförråd

Repetition grammatik

17

Träna inför prov

Prueba – prov

Skrivuppgift

18

Förbereda muntlig presentation

Förbereda muntlig presentation

Förbereda muntlig presentation

19

Muntliga presentationer

Muntliga presentationer

Muntliga presentationer

 

Syfte med arbetsområdet:

·       Lära sig ord och fraser för att handla kläder och fråga var saker finns samt några lägesord och färger

·       Lära sig ordningstalen 1-3, prepositioner samt träna på me gusta/me gustan och att böja adjektiv

·       Lära sig ord för olika idrotter och adjektiv för att beskriva personer och berätta om eget idrottande

·       Träna på verb. Tex. jugar, hacer och tener i presens

Vad bedöms:

·       Din aktivitet under lektionstid

·       Prov i läs- och hörförståelse (v.17)

·       Skrivuppgift (v.17)

·       Muntlig presentation (v.19)

 

Matriser

M2
Sp7 "Ir de compras y deportes"

E
C
A
Förstå tal
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Kommentera och jämföra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: