Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So år 2 religion

Skapad 2020-03-04 07:11 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Vi ska i detta arbetsområde lära oss om kristendomen, judendomen och islam.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi ska i detta arbetsområde lära oss om kristendomen, judendomen och islam.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Arbetssätt och undervisning

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Unervisningen kommer att innehålla:
- gemensamma genomgångar av de tre religionerna (berättelser, film och muntligt)
- dokumentation i form av en bok om varje religion
- gruppdiskussioner där eleverna får diskutera olika etiska frågor

Visa vad du lärt dig

Vid arbetsområdets slutfas kommer eleverna att få diskutera likheter och olikheter inom de tre religionerna. De kommer även få diskutera några etiska dilemman. Eleverna kommer att göra tankekarta och utifrån den skriva faktatexter.

Tidsram

Arbetsområdet sträcker sig från v.10-v.14.

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

SO
Skriftlig omdömesmatris 1-3 år 2 religion

Undersöka omvärlden utifrån källor anpassade för årskursen
Se kommentar
Du behöver lärarstöd för att hitta fakta från källor och genomföra undersökningar
Du kan hitta fakta från källor och genomföra enkla undersökningar och sammanställa resultatet.
Du kan hitta fakta från källor, genomföra enkla undersökningar och sammanställa resultat samt göra en enkel analys.
Beskriva omvärlden utifrån källor och begrepp anpassade för årskursen
Se kommentar
Du återberättar fakta och använder begrepp utan att visa förståelse för vad det betyder.
Du beskriver och förklarar omvärlden och visar förståelse för vad det betyder genom att ge exempel.
Du beskriver och förklarar omvärlden, ger exempel och resonerar kring dem.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i SO för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta) i frågor som rör SO
Se kommentar
Du visar sällan din förmåga att kommunicera dina kunskaper i ämnet.
Du använder kunskaper, beskriver och ger exempel för att kommunicera i ämnet.
Du har god kunskapsbaserad kommunikation som för resonemanget framåt i ämnet.
Göra för årskursen anpassade jämförelser inom ämnet.
Se kommentar
Du återger fakta utan jämförelse
Du gör enkla jämförelser genom att se likheter och skillnader.
Du ser likheter och skillnader och resonerar kring dem.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: