Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV/SVA åk 6 vt 20: Språkets struktur

Skapad 2020-03-04 09:00 i Domnarvets skola Borlänge
Arbetstid vecka 7-14
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, religioner, generationer möts. Vi kommer att arbeta med språkets struktur i meningsbyggnad, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Innehåll

Språkets struktur

Du kommer att träna på

 

 • att kunna skriva olika sorters texter med fokus på att förstå hur skiljetecken, ordklasser och satsdelar fungerar
 • att du ska kunna skriva texter med fungerande struktur
 • att du kan använda dig av grundläggande regler för stavning och språkriktighet
 • ge respons på andras texter på ett tydligt och konstruktivt sätt
 • att bli bättre på stavning, få ett större ordförråd och att lära er nya ord och begrepp

Vi kommer att arbeta med

 

 • löpande genomgångar gemensamt, både muntliga och via filmer
 • ordklasser, satsdelar och skiljetecken i ett häfte
 • texter som vi analyserar och ger respons på
 • stavning och ordklasser genom "veckans läxa" 

Tidsåtgång

Vi arbetar med detta moment under veckorna 7-14.

Bedömning

 • Kamratrespons
 • Momentet avslutas med ett skriftligt prov där ni får chansen att visa era kunskaper kring skrivregler, ordklasser och satsdelar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Matris för Språkbruk SV/SVA

F
E
C
A
SKRIVA
Skiljetecken
Du behöver träna mer på att skriva skiljetecken.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för skiljetecken på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för , skiljetecken på ett väl fungerande sätt.
SKRIVA
Ordklasser
Du behöver träna mer på att skriva och förstå ordklasser.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för att skriva och förstå ordklasser på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för att skriva och förstå hur man använder ordklasser på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för att skriva och förstå ordklasser på ett väl fungerande sätt.
SKRIVA
Satsdelar
Du behöver träna mer på att skriva och förstå satsdelar.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för att skriva och förstå satsdelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för att skriva och förstå hur man använder satsdelar på ett relativt väl fungerande sätt.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för att skriva och förstå satsdelar på ett väl fungerande sätt.
RESPONS
Ge omdömen
Du behöver träna mer på att ge respons på andras texter.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Du kan ge väutvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: