Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Überall Werbung steg 4

Skapad 2020-03-04 10:28 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska
Under veckorna 10-15 kommer du att möta reklamtexter och -filmer samt olika människors uppfattningar om reklam. Ni får också göra egna reklamfilmer eller producera en liten reklambroschyr. I det skriftliga provet får ni skriva om er uppfattning om reklam.

Innehåll

Vad ska jag lära mig och hur ska jag visa det?

 • Du ska muntligt och skriftligt visa att du kan förstå kortare reklamtexter och -filmer 
 • Du ska visa att du förstår texter där människor uttrycker sin inställning till reklam genom att svara på frågor, översätta eller återberätta.
 • Du ska visa att du känner till ordföljden i bisatser genom att använda dem i tal och skrift.
 • Du ska muntligt och skriftligt visa att du kan skriva en egen reklamtext eller göra en reklamfilm.
 • Du ska muntligt och skriftligt visa att du kan uttrycka en åsikt, intervjua en annan om sin åsikt och återge vad du har hört.
 • Du kan använda viktiga bisatsinledare (konjunktioner) såsom "weil, wenn, ob, als, dass, denn...

 

Arbetsuppgifter:

Texter:

 • A - Werbeslogans s 90-91 Lieber Deutsch 4
 • B - Überall Werbung S. 92-95
 • C Der Verkäufer und der Elch S.102-103

 

 På www.glosor.eu finns en gloslista till varje text

 

 Övningar: S. 96-99

 

Ordkunskap:

Reklamord s. 90,91

Ord som uttrycker en uppfattning: S. 92,93,96,97

 

Grammatik/språkregler:

 

Sprache im Fokus, S. 100-101 

Repetition Dativobjekt S. 104

 

Skriva:

Du ska återge fyra personers uppfattning om reklam, skildra egna erfarenheter med reklam och beskriva din uppfattning om reklam.

 

Övrigt:

Muntliga övningar

Hörövningar

 

Uppgifter

 • Werbeblättchen

 • Skriv om reklam

 • Uppgift 18/3

Matriser

ModDeu
Werbung

Rubrik 1

Interaktion, Produktion - Skriva texter, tala
Nivå 1
Eleven har ej visat tillräckliga kunskaper. Bristande ordförråd och grammatik
Nivå 2
Eleven har visat tillräckliga kunskaper. Tillräckliga kunskaper gällande ordförråd och grammatik. Eleven kan dessutom uttrycka sig enkelt och begripligt i skrift.
Ny nivå
Eleven har visat goda kunskaper. Goda kunskaper gällande ordförråd och grammatik. Eleven kan dessutom uttrycka sig enkelt och relativt tydligt i skrift.
Nivå 4
Eleven har visat mycket goda kunskaper. Mycket goda kunskaper gällande ordförråd och grammatik. Eleven kan dessutom uttrycka sig tydligt i skrift.
Aspekt 1
Reception - höra, läsa, välja texter
Eleven är på väg att förstå texter och talat språk, men behöver träna mer.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Ny aspekt
Interaktion, Produktion - Skriva texter, tala
Eleven är på väg att kunna skriva och tala tyska begripligt och sammanhängande, men behöver träna mer.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: