👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgårdsdjur

Skapad 2020-03-04 12:05 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
Vilka djur kan finnas på en bondgård? Vad kallas djuren i djurfamiljen? Vad kallas det när djuret låter? Vad äter djuret? Vad kan vi människor få från djuret? Vad kan vi använda djuret till?

Innehåll

Innehåll

Lärandemål

Vilka kunskaper och färdigheter hoppas vi kunna lära oss?

Läsa, skriva, tala, lyssna:

 • Ta enkla instruktioner
 • Lyssna och återberätta
 • Läsa enkla faktatexter tillsammans och enskilt i häften och på läsplatta
 • Skriva enkla faktatexter (faktameningar) och rita till
 • Skriva en återberättande text och rita till
 • Skriva tydliga bokstäver på raden med versaler och gemener
 • Skriva med mellanrum mellan orden
 • Skriva ljudenliga ord och meningar
 • Avsluta mening med punkt och börja mening med stor bokstav
 • Muntligt redovisa 

Undervisning

 På vilket sätt ska vi arbeta på lektionerna?
 • Titta på film om bonden, bondgården och bondgårdsdjuren och samla in fakta från filmen
 • Träna på att läsa och söka enkel fakta om bondgårdsdjur i häften och på läsplatta med hjälp av givna frågor i en sexfältare
 • Utifrån svaren i sexfältaren skriva en egen enkel faktatext om djuret och rita en bild av djuret
 • Besöka en bondgård för att träffa djuren i verkligheten och chans och ställa frågor till bonden
 • Skriva en återberättande text om besöket och rita till
 • Muntligt redovisa fakta om ett bondgårdsdjur för en liten grupp  
 • Lära oss förstå skillnaden på en faktatext och en återberättande text.

 

Bedömning

Hur kommer läraren att se vad du har lärt dig?

 • Utifrån hur du hittar rätt fakta till frågorna i sexfältaren
 • Utifrån hur du skriver en enkel faktatext utifrån sexfältaren
 • Utifrån hur du skriver en enkel återberättande text
 • Utifrån din muntliga redovisning
 • Genom ditt engagemang och aktivitet under lektionerna
 • Genom att du svarar på frågor

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3