Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt Safari 3B kap 6-10

Skapad 2020-03-04 12:53 i Tjärnaängskolan Borlänge
En pedagogisk planering i matematik kopplad till Matte Safari 3B.
Grundskola 3 Matematik
Matte Direkt Safari 3B kap 6-10

Innehåll

Centralt innehåll

Övningar i de fyra räknesätten samt arbete med enheter.

Arbetssätt

Muntliga genomgångar i helklass och/eller grupp.
Laborativt material används för att konkretisera arbetet.
Problemlösning enskilt eller i mindre grupper.
Eleverna arbetar, på egen hand,i sina matteböcker men tar ibland hjälp av varandra för att lösa uppgifterna. 
Alla arbetar med grundkursen först, därefter gör eleverna en diagnos där de visar vad de lärt sig. Efter detta arbetar de antingen i Förstoringsglaset där de får öva mer på områden de inte riktigt förstått, eller så fortsätter de med  Kikaren där de får pröva nya utmaningar.
En viktig del i matematiken är att genom att "hjälpa/förklara" för andra förankra sin egen kunskap .Eleverna tränar på att förklara hur de löser olika matematiska problem, och varför de väljer just det sättet. 

Kunskapskrav

Att känna till och kunna använda de fyra räknesätten för att kunna lösa matematiska problem.

Känna till och kunna använda/veta när olika enheter ska användas (längd, vikt, tid)

 

Bedömning

Diagnoser

Du blir också bedömd i din förmåga att delta i matematiska diskussioner samt hur du kan förklara hur du tänker när du ska lösa/löser ett matematiskt problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matris Mattesafari 3B

Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Safari 3B

Tal och längd
Mål kapitel 6.
Jag vet hur tal är uppbyggda och kan skriva alla tal upp till10 000.
Jag vet hur många 10 000 är.
Jag kan lägga till och minska med 1000 och 100.Jag kan minska med 10 och 1.
Jag kan jämföra tal som innehåller tusental.Jag vet vilket tal som är störst av tex. 9903 och 9093.
Jag vet hur många meter 1 kilometer är.
Jag vet hur många kilometer 1 mil är.
Addition och vikt
Mål kapitel 7.
Jag kan lägga ihop tal som innehåller tusental, tex. 4310+4000, 4310+400 och 4310+40
Jag kan se likheter när jag lägger ihop. Tex. 9+4,90+40, 900+400.
Jag kan lägga ihop tal med tiotal och ental på olika sätt. Tex. Först tiotal och sedan ental. Jag kan räkna med uppställning.
Jag kan lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental på olika sätt. Tex. Talsorterna för sig. Jag kan räkna med uppställning.
Jag kan säga hur många hektogram ett kilogram är.
Jag vet hur många gram 1 kg och 1 hg är.
Subtraktion och tid
Mål kapitel 8.
Jag kan minska med hela tusental, hundratal och tiotal, tex. 5736-2000, 5736-200, 5736-20
Jag kan minska med hundratal, tiotal och ental på olika sätt. Tex. Räkna neråt i flera steg.Först hundratalen och sedan tiotal och ental.
Jag kan räkna med uppställning.
Jag vet hur många minuter en timme är. Jag vet hur många minuter en halvtimme och en kvart är.
Jag känner till hur man kan skriva vad klockan är olika tider på dygnet ,på olika sätt.
Multiplikation, division, termometer och diagram.
Mål kapitel 9.
Jag kan 6:ans tabell.
Jag kan 7:ans tabell.
Jag vet hur division och multiplikation hör ihop.
Jag kan räkna division med hjälp av multiplikation.
Jag kan läsa av en termometer.
Jag kan läsa av ett diagram.
De fyra räknesätten och olika enheter.
Mål kapitel 10
Jag kan välja vilket räknesätt som passar bäst för att lösa en uppgift.
Jag kan namnen på de fyra räknesätten och jag kan använda dem.
Jag kan skriva egna textuppgifter.
Jag vet vilken enhet jag använder vid mätning och vägning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: