Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering över utvecklingsområden på upptäckaren

Skapad 2020-03-04 13:10 i Pjättängen Dibber Sverige AB
Förskola
Våra utvecklingsområden är flerspråkighet/modersmål och jorden runt med lärvännerna.

Innehåll

Jorden runt med lärvännerna: vi planerar att väva in detta tema i vårt projekt om kroppen och tex dansa olika danser från olika världsdelar och prata om hur kroppen känns på olika platser på jorden. Vi tänker även köpa in en världskarta och sätta upp på avdelningen så att vi kan starta samtal med barnen om vår jord direkt i vår lärmiljö. Vi ska även införskaffa oss en mångkulturell almanacka för att på så vis lyfta olika kulturer runt om i världen.
 

Modersmål och flerspråkighet: vi använder oss av TAKK-tecken i vår undervisning. Till de barn som är flerspråkiga erbjuder vi böcker och även sagor via lärplattan på fler språk. I hallen har vi skrivit välkommen på flera språk så det ska kännas välkomnande till alla familjer.

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: