Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Une lettre TH

Skapad 2020-03-04 13:36 i Friskolan Asken Grundskolor
Uppgift i franska .
Grundskola 7 – 8 Moderna språk - språkval
Du kommer nu att få läsa, översätta och besvara ett brev från mig. Du kommer upptäcka att mycket är repetition, men du kommer även stöta på en del nya ord och uttryck. Du kommer att läsa upp ditt brev eller återberätta huvudinnehållet med hjälp av stödord.

Innehåll

Under arbetets gång kommer du utveckla din förmåga att:

  • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
  • anpassa språket
  • efter olika syften, mottagare och sammanhang och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Centralt innehåll

Du tränar på att formulera dig i ämnesområden som är välbekanta för dig,
såsom intressen,
personer,
platser
och olika aktiviteter
Du lär dig hur du inleder och avslutar ett brev

Lärarens mål med kursen är:

du läser och förstår med hjälp av språkliga strategier

du gör dig förstådd genom att besvara brevet i skrift

du kan återge huvudinnehållet i brevet med hjälp av stödord

Bedömning

 

När arbetet är klart kommer jag bedöma:

din förmåga att uttrycka dig i ditt brev

ditt ordförråd

hur du interagerar, t ex hur du svarar på frågorna i brevet och ställer egna frågor

hur du uttalar när du pratar och läser

Den summativa bedömningen görs utifrån Kunskapskraven i matrisen

Den formativa bedömningen får du skriftligt av mig. I den kan du se dina starka sidor och de delar du behöver utveckla. Var noggrann med att ta till dig den. Bygg dina nya målsättningar på det jag skriver.

Matriser

M2
Bedömningsmatris moderna språk ett brev

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Innehåll
Du visar att du förstår enkla ord och fraser genom att besvara frågor från brevet. Den viktigaste informationen finns med.
Du visar att du förstår längre fraser och detaljer genom att besvara fler frågor i brevet mer detaljerat. Innehållet är mer detaljerat och relativt tydligt.
Du visar god förståelse genom att besvara frågor i brevet mer sammanhängande och fylligt. Din text är mycket innehållsrik och detaljerad.
Språk
Texten går att förstå. Du skriver med korta meningar och enkla ord och uttryck.
Texten är begriplig. Du skriver med längre meningar och varierar språk och konstruktion.
Texten är tydlig och enkel att förstå. Du skriver fylligt och dessutom anpassar du din text till mottagaren.
Grammatik
Grammatiska fel förekommer.
Du förstår och försöker följa grammatiska regler.
Du förstår och följer de grammatiska regler vi har gått igenom.
Strategier
Du använder hjälpmedel för att översätta och skriva.
Du använder olika hjälpmedel för att översätta och skriva.
Du använder flera olika strategier för att förstå och skapa språk.
Uttal och framförande
Du pratar med ett begripligt uttal så att det du säger hörs och förstås. Du berättar med hjälp av ditt brev och försöker ha kontakt med lyssnarna.
Du har ett tydligare uttal och följer uttalregler. Du berättar med hjälp av stödord och har kontakt med lyssnarna.
Du har ett mycket tydligt uttal och talar med flyt. Du berättar mer fritt med hjälp av stödord och har god kontakt med lyssnarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: