Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

F-1 CD Skola och Hem

Skapad 2020-03-04 13:54 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola F – 1
Planering för F-1 CD Blå's arbete kring skola och hem.

Innehåll

Mål:

Eleverna ska efter uppgiftens slutförande kunna

 • redovisa en aktivitet/lek som de lärt sig av sina vårdnadshavare/annan vuxen, så att resten av fritids kan delta i denna
 • delta i en aktivitet ledd (presenterad) av en kamrat


Fritidspersonalen ska

 • Ge eleverna verktyg att inhämta och förstå en lek/aktivitet från sina vårdnadshavare
 • Ge eleverna stöttning i att presentera och leda leken/aktiviteten
 • Bjuda in vårdnadshavare att vara med och presentera lek/aktivitet

 

Metod (aktiviteter)

 • Intervjua varandra (kamrater/personal)
 • Intervjua vårdnadshavare
 • Redovisa samt leda aktivitet för sina kamrater i mindre grupper

 

Utvärdering

 • Observation
 • Samtal
 • Film

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet
  Gr lgr11
 • samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och
  Gr lgr11
 • hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: