Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är religion?

Skapad 2020-03-04 14:14 i Andersbergsskolan Halmstad
Vad är egentligen religion? Vad tror människor på? Vilka är världsreligionerna? Vad finns det för likheter och skillnader? Vilka är de viktigaste orden och begreppen du behöver kunna när vi talar om religion?
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad är egentligen religion? Vad tror människor på? Vilka är världsreligionerna? Vad finns det för likheter och skillnader? Vilka är de viktigaste orden och begreppen du behöver kunna när vi talar om religion?

Innehåll

Vad är religion?

Vad tror människor på?

Vilka är världsreligionerna?

Vad finns det för likheter och skillnader?

Vi går igenom världsreligionerna, med fokus på de abrahamitiska religionerna. Vi arbetar enskilt, i mindre grupp och i helklass.

Vi går igenom ord och begrepp inom religionerna: t ex helig skrift (urkund), symbol, tradition, förkunnare, heliga platser, högtid, profet mm.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: