Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen

Skapad 2020-03-04 14:30 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Vad heter kroppsdelarna och hur fungerar dem? Vad behöver du för att må bra?

Innehåll

Konkretiserade mål för arbetet

Du ska kunna berätta om några av kroppens delar och sinnen.

Du ska kunna diskutera begreppet hälsa.

Du ska kunna utföra enkla undersökningar och förstå resultatet av undersökningen.

Du ska kunna jämföra dina resultat med andras resultat och dokumentera dem. 

 

Undervisning

Se Centralt innehåll i läroplanen.

 

Arbetssätt

Vi tittar på filmer om kroppen och läser gemensamma faktatexter.

Vi gör undersökningar/experiment för att förstå hur vår kropp fungerar. T ex känner på pulsen, provar våra lungor, testar våra sinnen mm

Vi träffar skolsköterskan som berättar om sömn, mat, hälsa och hygien.

 

Elevinflytande

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

 

Bedömning

Du kommer bedömas formativt under arbetets gång.

Bedömningen sker på inlämnade uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: