Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i svenska VT åk 6

Skapad 2020-03-04 14:39 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 6 Svenska
Planering i svenska för VT åk 6.

Innehåll

Läsning och läsförståelse

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läser skönlitteratur som vi lånar på biblioteket.
 • Lyssnar på högläsning
 • Arbetar gemensamt och enskilt med läsförståelse.
 • Samtalar om böcker och texter vi läst tillsammans. 
 • Bygger ut vårt ordförråd och lär oss nya ord och begrepp.
 • Lär oss om några barn- och ungdomsförfattare och deras böcker

Skrivande

Så här kommer vi att arbeta:

 • Lära oss hur olika texter exempelvis noveller, berättelser, faktatexter byggs upp.
 • Skriver flera olika texter och visar att vi vet hur de olika texterna byggs upp.
 • Lär oss några stavningsregler och sedan visa att du kan stava när du skriver dina skrivuppgifter.
 • Övar på skiljetecken som som punkt, kommatecken, frågetecken, utropstecken etc.
 • Visar att du kan dela in i stycken och du har en "röd tråd" i ditt berättande,
 • visar att du kan använda beskrivningar som gör texterna mer levande och variera orden och meningsbyggnaden så att dina texter får ett bättre flyt.
 • Övar på att ge och ta respons på texter samt att kunna förbättra en text utifrån responsen.
 • Fortsätter att öva på att självständigt kunna ta reda på hur ord stavas och vad ord betyder med hjälp av ordböcker och digitala verktyg. 

Muntlig presentation

Så här kommer vi att arbeta:

 • Övar på att planera och framföra en muntlig presentation
 • Övar på att samtala om olika ämnen och träna på att "föra samtalet framåt".
 • Tränar, i par och i grupp, på att diskutera och säga din åsikt.
 • Tränar på att bli en god lyssnare och ställa frågor till dina kamrater.

Språklära och språkbruk

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genom olika övningar träna dig på ordklasser och satsdelar
 • Studerar de nordiska språken och några av de svenska dialekterna
 • Övar informationssökning och källkritik

 

Bedömning:

Lärandet visar du både fortlöpande genom att aktivt delta under lektionerna och genom att visa dina kunskaper på olika sätt, både muntligt och skriftligt. Detta kan du exempelvis göra genom att återberätta, skriva texter, samtala/diskutera med andra, göra enskilda övningsuppgifter osv. Vi kommer även ha nationella prov där du har möjlighet att visa vad du kan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: