Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia år 6: Sverige 1719-1866

Skapad 2020-03-04 14:52 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 6 Svenska Historia SO (år 1-3)
Efter de karolinska kungarnas fall tappade Sverige sin styrka runt Östersjön. Hur lyckas Sverige kommer på fötter igen? Vilka vetenskapsmän utmärker sig för denna tiden? Och vilka uppfinningar gör att folket får ett bättre liv? Under frihetstiden och åren därefter går utvecklingen fort fram. Detta fokuserar vi på under detta kapitel.

Innehåll

Mål:

* lära dig om historiska personer och händelser 

* lära dig viktiga begrepp som hör till tidsperioden

* utveckla din förmåga att resonera om orsaker och konsekvenser, jämföra, se förändringar och samband till idag.

* utveckla din förmåga att resonera om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under tidsperioden

 

Innehåll:

 • Viktiga händelser under Frihetstiden och framåt. Orsaker och konsekvenser av dessa händelser. 
 • Viktiga personer och begrepp under Frihetstiden och framåt.  
 • Hur olika människor levde under den här tiden. 
 • Hur handeln med andra länder såg ut.
 • Viktiga vetenskapliga upptäckter. 

 

Övningsuppgifter läggs ut i classroom efterhand som vi kommer längre in i tidsperioden.

 

Bedömning: 

Du visar dina förmågor genom att

vara aktiv på lektioner samt skriftligt genom:

 • Vara aktiv på lektioner.
 • Delta i diskussioner.
 • Gör uppgifter som är kopplade till kapitlet.
 • Skriftlig test i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv SO
Frihetstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå
Ny nivå
Kunskap
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, personer och händelser. Ex. Du kan på ett enkelt sätt redogöra för viktiga händelser och personer.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, personer och händelser. Ex. Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för viktiga händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, personer och händelser. Ex. Du kan på ett väl utvecklat sätt redogöra för viktiga händelser och personer.
Resonemang
Förmågan att resonera och se orsaker (varför saker sker) och konsekvenser (följder, vad detta leder till)
Du visar detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Samband
Din förmåga att ge exempel och visa på samband mellan dåtid och nutid.
Du kan visa hur frihetstiden har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan visa hur frihetstiden har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan visa hur frihetstiden har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Begrepp
Din förmåga att använda och förstå viktiga begrepp inom arbetsområdet.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå
Ny nivå
Svenska
Din förmåga att skriva med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: