Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1B

Skapad 2020-03-04 15:10 i Bokenäs skola Uddevalla
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

 • talen 13-20
 • problemlösning
 • addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • mäta med egna mått och enheten centimeter
 • fyrhörning, triangel och cirkel
 • punkt, linje och sträcka
 • symmetri
 • tiotal 10, 20, 30…till 100
 • dubbelt och hälften
 • jämna och udda tal
 • ental och tiotal
 • talen 0-100

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad.

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet och genom att göra ett prov efter varje kapitel.

 

 

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1B

Du kan:

Kapitel 1
Talen 13-20 och klockan.
Räkna, rita och skriva talen 13-20.
Klockan, hel timme
Klockan, halv timme
Begreppet "om en timme".
Kapitel 2
Problemlösning och addition med tiotalsövergång.
problem-lösning
Addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
huvud-räkning
tiokompisar
Kapitel 3
Subtraktion med tiotalsövergång.
Subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
huvud-räkning
Sambandet mellan addition och subtraktion.
mönster och talmönster
skriva uppgifter matematiskt
Kapitel 4
Geometri och mätning.
Mäta med egna mått och enheten centimeter.
Fyrhörning, triangel och cirkel.
Punkt, linje och sträcka.
Symmetri.
Hörn, sida, vinkel
Kapitel 5
Taluppfattning och samband.
Tiotal 10, 20, 30… till 100.
Dubbelt och hälften.
Jämna och udda tal.
Ental och tiotal.
Talen 0-100.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: