Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Åk 1, Vt-20

Skapad 2020-03-04 15:15 i Lövestad skola Sjöbo
Svenska i år 1 VT -20
Grundskola 1 Svenska
Svenska Åk 1, Vt -20

Innehåll

Svenska för Åk 1 Vt -20

                                                                                                                                  

Kunskap (läsa, skriva, tala, lyssna)

 • Kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling framgår
 • Ta enkla instruktioner
 • Lyssna och återberätta
 • Läsa enkla elevnära texter och återberätta handlingen
 • Läsa elevnära faktatexter
 • Skriva tydliga bokstäver på raden med versaler och gemener
 • Skriva med mellanrum mellan orden
 • Skriva ljudenliga ord och meningar

 

Undervisning

I klassrummet kommer du att:

 • Daglig lästräning
 • Träna på att skriva via genomgångar andra skrivövningar
 • Använda dig av olika typer av läsförståelseövningar t.ex  läromedel i läsförståelse samt muntliga och skriftliga textsamtal för att förstå vad du läser
 • Få gå till Biblioteket regelbundet för att låna böcker
 • Erbjudas olika typer av böcker att läsa, såväl skönlitterära som faktatexter,
 • Läsa instruktioner  
 • Lyssna på högläsning av olika sorters böcker som skönlitterära böcker, faktaböcker, dikter och böcker skriva av andra barn
 • Ha regelbunden läsläxa
 • Göra praktiska, kreativa och skapande övningar samt lekar för att befästa kunskaper

 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper bygger bland annat på:

 • Skolverkets bedömningsstöd för år 1

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: