Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan-Trollstigen-Färger-Vt 2021

Skapad 2020-03-04 15:34 i 233311 Förskolan Ellen Key Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Denna undervisningsplan kommer ligga till grund för vårt projekt "Färger" som vi kommer arbeta med under vår- och höstterminen 2020, med fortsättning under vårterminen 2021. Vi kommer ge barnen möjlighet att befästa färgernas namn och på olika sätt fördjupa oss i ett flertal av de olika färgerna, med viss vägledning från våra vänner Babblarna!

Innehåll

 

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Tidsplan:

Hur länge planerar vi att arbeta med det här?

Vi har tänkt arbeta med vårt färgprojekt under år 2020, med fortsättning under vårterminen 2021.

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här? (syfte)

Koppla till utbildningsplanen

Barnens behov och intresse

 

Vi har sett ett stort intresse för färger i vår barngrupp både i den fria leken och under samlingsaktiviteter. Detta intresse vill vi ta tillvara på och samtidigt ge barnen möjlighet till fördjupade kunskaper om färger.

Vi kommer fokusera på de färger som original-babblarna har (grön, gul, blå, röd, rosa, brun) då var och en av babblarna representerar ett målområde från läroplanen för förskolan (Lpfö 2016): skapande, naturvetenskap, matematik, språk och kommunikation, hälsa och fysik samt barns delaktighet och inflytande/människors lika värde.

VAD ska projektet innehålla?

Vilken förförståelse finns hos barnen?

Vilka aktiviteter ska planeras?

 

 

 

 

 

Några barn kan namnet på många färger sedan tidigare, många av våra barn benämner ännu inte färgerna.

Play-doh, måla (olika målartekniker), plantera, lekar, färg-promenader, utflykter (grovmotorik, balans, hälsa och välbefinnande), diskussioner om hur man är en bra kompis-> kompissol, enklare matematik vid exempelvis samling (ramsor, räkna mm), sånger och böcker med fokus på vänskap, färger, matematik, djur och natur, rörelseaktiviteter såsom mini-röris (babblarnas dans), experiment, litteratur (bildpromenader)

HUR ska vi organisera?

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?

Vilka material behöver vi?

Olika skapandematerial, relevant litteratur, digitala verktyg

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?

Hur kan vi involvera rörelse?

Hur ska vi arbeta språkutvecklande?

 

Hur involverar vi barnkonventionen? 

 

 

 

 

 

 

När under veckan ska undervisningen ske?

Var ska undervisningen ske?

 

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

 

 

Mindre grupper så att samtliga av barnen lättare kan komma till tals, blanda barngrupperna på ett sådant sätt att det främjar lärandet för barnen (äldre/mer erfarna barn kan dela med sig av sina kunskaper/vägleda de barn med mindre erfarenhet och ifrågasätta, förmedla sina tankar och funderingar. Vi pedagoger måste vara lyhörda och låta barnen komma till tals. Istället för att ge barnen svaret direkt ska vi vara medforskande pedagoger och söka reda på svaren tillsammans med barnen.

Under vårt färgprojekt uppdaterar vi vår pedagogiska miljö med färginslag av den aktuella färg som vi fördjupar oss i. Vi varierar pedagogiska aktiviteterna för varje färg vi arbetar med för att utvidga barnens kunskaper. Exempelvis; olika skapandematerial och målartekniker.

Digitala hjälpmedel: Informationssökning, enklare matematik och bokstäver, Appar

 

Vi fokuserar på de färger som original-babblarna har (grön, gul, blå, röd, rosa, brun) då var och en av babblarna representerar ett målområde från läroplanen för förskolan (Lpfö 2016): där ingår även hälsa och fysik.

mini-röris, dans exempelvis; genom att göra färgdans. Fysiska färgaktiviteter.

Genom att läsa och lyssna litteratur med fokus på färger. Göra bildpromenader, samlingar med färginslag. Inom våra aktiviteter,ställer vi öppna frågor där kommer barnen till tals och det blir spännande diskussioner. Vi bjuder även in barnen att komma med egna frågor och funderingar.

Barnen ges möjlighet för inflytande och delaktighet för att kunna uttrycka sina tankar och åsikter. Barnen ska vara med och påverka sin vardag. Vi anpassar våra aktiviteter i projekt efter barnens mognad.

Babblarna synliggör olikheter, exempelvis färg, form, storlek osv. Vi läser litteratur med fokus på likheter och olikheter, lyfter känslor och olika åsikter. Babblarna representerar läroplanens målområden och symboliserar därmed utveckling och lärande. Vi ger barnen möjlighet till aktiviteter där de utmanas och därmed bidrar till deras utveckling.

På avdelningen har vi ett kulturträd där det finns bilder på föremål med olika språk som några barn har exempelvis; spanska, hebreiska, kurdiska och grekiska. Vi diskuterar föremålets olika namn.

 

Främst förmiddagar, vi har projekt och utflykter de dagar som ej tas upp av arbetslagsreflektioner och andra möten. Även på uppevilan.

Inomhus: Olika rum beroende på aktivitetens utformning

Utomhus: på utflykter och på gården (exempelvis plantera)

Lärloggar, foton, diskussioner i arbetslaget, våra reflektionstillfällen.

VEM ska hålla i undervisningen?

 

Vilka grupper ska delta?

 

 

 Matilda, Pinar och Nurcan

 

Vi delar in barnen i mindre grupper, barnantalet anpassas efter aktivitet och antal närvarande pedagoger.

Övrigt:

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: