Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd, 7-Rös vt 2020

Skapad 2020-03-04 15:49 i Röselidsskolan Lerum
Vägghylla
Grundskola 7 – 9 Slöjd
I slöjden arbetar vi i många olika material och provar på olika tekniker. Vi arbetar från ide till färdig produkt och du få träna din kreativitet.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjligheter att utveckla dina idéer, fundera över olika lösningar, tillverka föremål och värdera slutresultatet. Detta ger dig möjlighet att väcka din nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt.

I undervisningen ger vi dig förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur du kan arbeta med dessa kunskaper.

Du får också kunskaper om din arbetsmiljö och om hur vi ska arbeta för att vara snälla mot miljön.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du kommer att få arbeta med hela processen från idé via praktiskt arbete till värdering. Du får arbeta i olika material och prova olika kombinationsmöjligheter.

Undervisning/Metoder

Vi kommer att ha olika typer av genomgångar.

Du ska

 • I idéutvecklingsfasen ska du diskuterar olika förslag och skissar på pappret olika tänkbara 3 st förslag på skrin.

 • I övervägandens fas ska du göra en detaljerad planering. Du bestämmer dig för en viss modell av ditt skrin och ritar modellen och gör en detaljerad ritning med mått.  

 • I framställnings fas ska du snickra skrinet.
 • I värderings fas ska du skriva en utvärdering av ditt arbete.

EFTER VARJE LEKTION SKA DU SKRIVA LOGGBOK!

Bedömning och redovisning

Bedömning sker under arbetets gång samt efter avslutat arbete enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd, åk 7-9

E
C
A
Slöjdföremål
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka ditt skrin i trä efter instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverka ett skrin i trä efter instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverka ett skrin i trä efter instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap och säkerhet
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt med precision.
Använda redskap och säkerhet
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Tillvägagångssätt
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett enkelt sätt. Dina motiveringar ska finnas i Loggboken.
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina väl på ett utvecklat sätt. Dina motiveringar ska finnas i Loggboken
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett väl utvecklat sätt. Dina motiveringar ska finnas i Loggboken.
Inspirationsmaterial
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Kombinera
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Under arbetsprocessen hjälper du till att formulera olika sätt att komma vidare. Du följer dina arbetsprocesser via LOGGBOK.
Under arbetsprocessen väljer du med lite hjälp olika sätt att komma vidare. Du följer dina arbetsprocesser via LOGGBOK på ett utvecklat sätt.
Under arbetsprocessen väljer du själv olika sätt att komma vidare. Du följer dina arbetsprocesser via LOGGBOK på ett mycket väl utvecklat sätt.
Ge omdömen
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Du kan enkelt berätta vad du har gjort med viss användning av slöjdspecifika ord. Du visar på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Ditt omdöme ska du skriva in på Classroom.
Du kan utvecklat berätta vad du har gjort med relativt god användning av slöjdspecifika ord. Du visar på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Ditt omdöme ska du skriva in på Classroom.
Du kan välutvecklat berätta vad du har gjort med god användning av slöjdspecifika ord. Du visar på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Ditt omdöme ska du skriva in på Classroom.
Tolka
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Du tittar på slöjdföremålets utseende och berättar då enkelt om symboler, färg, form och material med koppling till egna erfarenheter och trender.
Du tittar på slöjdföremålets utseende och berättar då utvecklat om symboler, färg, form och material med koppling till egna erfarenheter och trender.
Du tittar på slöjdföremålets utseende och berättar då välutvecklat om symboler, färg, form och material med koppling till egna erfarenheter och trender.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: