Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2020-03-04 15:57 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 3 Engelska
Du kommer att få lära dig att lyssna på, förstå och tala engelska.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. (Lgr 11, sid 30)

Underrubrik 1

Det centrala innehållet:

Arbetssätt och undervisning

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. (Lgr 11, sid 9)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Underrubrik 1

Så här arbetar vi:

- lärarledda lektioner

- film

- arbete med arbetsblad

- olika övningar som tränar det vi har gått igenom

- sånger

- sagor

 

Visa vad du lärt dig

Du ska kunna ställa och svara på enkla frågor.

Du ska kunna sjunga med i några sånger.

Du ska kunna räkna från 1 - 20.

Du ska kunna förstå enkla instruktioner (t ex "Sit down!", "Take up your book!").

Du ska kunna färger och några kroppsdelar.

Du ska kunna några djur.

Du ska kunna vad årstiderna heter.

 

Tidsram

Läsåret 2019- 2020.

Bedömning

Du visar fortlöpande dina kunskaper i det engelska språket, dels muntligt och dels skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: