Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2020-03-04 16:00 i Åttagårdsskolan Falköping
Religion
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Bild Svenska
Vilka religioner finns det i Sverige? Vad vet du om olika religioner? Vilka platser för religion finns där du bor? Det och mycket mer kommer vi att arbeta med under temat "Religion".

Innehåll

 

Du kommer få träna din förmåga att:

 • fundera över hur religion påverkar ditt och andras liv. 
 • beskriva och jämföra olika religioner.
 • använda information om religionerna och fundera över källans pålitlighet.

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • berätta om judendom, islam och kristendom. 
 • göra jämförelser mellan de tre religionerna. 
 • berätta om några högtider från de tre religionerna. . 
 • delta i diskussioner om källor till information. 

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • helig byggnad
 • helig symbol
 • religion
 • kristen, jude, muslim
 • hjältar 
 • myt
 • källkritik
 • informationskälla

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • ta reda på klassens förförståelse genom VÖL-schema
 • titta på faktafilmer
 • läsa faktatexter, gemensamt och enskilt.
 • Diskutera och jämföra de olika religionerna med varandra.
 •  Undersöka likheter och olikheter med VENN-diagram.
 •  Göra en bok om religionerna med texter och bilder. 
 • Göra en Kahoot tillsammans.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: