Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken 700 f.kr- 500 e.kr

Skapad 2020-03-04 16:06 i Torpskolan Lerum
En pedagogisk planering för arbetsområdet, inklusive bedömningsmatris.
Grundskola 7 – 8 Historia
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om Högkulturer och Antiken. Vi kommer också gå tillbaka till de första människornas utveckling fram till Antiken Högkulturerna kom först och följdes sedan av Antiken (av latin antiquus ’forntida, gammaldags’). Det är en epok i Medelhavsområdets historia. Man brukar säga att Vi startar med Grekland år 700 fkr och avslutar omkring 500 e.Kr.med Västroms fall. Varför behöver vi då kunna något om Antiken? Jo, Antiken kom att bli betydelsefull för Västeuropas historia. Under Antiken formades det klassiska västerländska kulturarvet inom särskilt filosofi, konst, politik, astronomi och matematik.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

 

 Ni kommer få ta del av

* Föreläsningar

* Filmer

* Läsa ur historiebok och svara på frågor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Antiken

E
C
A
Fakta
 • Hi  E 9
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken
Du har mycked goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under antiken
Resonemang och begrepp
 • Hi  E 9
Du resonerar enkelt och till viss del underbyggt. Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du resonerar utvecklat och relativt underbyggt. Du använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du resonerar välutvecklat och väl underbyggt. Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Samband
 • Hi  E 9
Du beskriver enkla samband mellan tidsperioder
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan tidsperioder.
Du beskriver komplexa samband mellan tidsperioder
Källkritik
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: