Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 2

Skapad 2020-03-04 16:07 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola F – 3 Teknik
I ämnet teknik ska du få veta vad teknik är och utforska vilken teknik som du har runt omkring dig och vilken funktion den har. Du ska få undersöka olika uppfinningar och även bygga egna saker.

Innehåll

Vad?

Undervisningens innehåll:

 • Vad är teknik?
 • Tekniska föremål och deras egenskaper. Vilka tekniska föremål finns:
- i mitt rum
- på mina kläder - blixtlås, resår, kardborrband, impregnering, storleksmärkning och tvättråd
- i köket - vispen och strykjärnets utveckling
- i badrummet

 

 • Hur tekniska föremål är konstruerade, bland annat pennan, saxen, gungbrädan mfl.
 • Tekniska föremål där människa härmat naturen så som stolen, förvaringskärlet och kardborrebandet.
 • Vad är mekanism?
 • Enkla mekanismer som används för att uppnå en viss funktion: hävstång, skruv, hjul och kil.
 • Begrepp: kraft, rörelse och vridningspunkt
 • Säkerhet - varningssymboler (giftigt, skadligt/irriterande), hanterande av el, brand och vid olika tjänster via internet.
 • Datorn: användningsområden, grundläggande delar och några vanliga föremål som styrs av datorn - programmering.

Hur?

Undervisningens genomförande:

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • identifiera och analysera tekniska lösningar i elevens omgivningar
 • gemensamma och enskilda uppgifter
 • film
 • bilder
 • praktisera egna tekniska lösningar och idéer
 • läsa texter i ämnet
 • skriva texter i ämnet

Hur blev det?

Bedömning av elevens förmåga att:

 • kommunicera sina kunskaper i ämnet
 • göra undersökningar, jämförelser och dokumentera
 • använda korrekta ämnesrelaterade begrepp
 • genomföra enkla konstruktionsarbeten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Oskarshamns kommun skriftliga omdömesmatris TEKNIK åk 1- 3

Använda för årsursen anpassade begrepp och uttrycksformer inom teknikområdet.
Med hjälp av ledande frågor använder du enkla ord och begrepp.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang på ett naturligt sätt.
Undersöka några vardagliga föremål på årskursanpassad nivå
Du undersöker några vardagliga föremål.
Du undersöker hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du undersöker hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Konstruera på en årskursanpassad nivå
Du genomför arbeten med lärarstöd.
Du påbörjar och slutför arbeten. Du gör enkla modeller. Du gör enkla modeller.
Du genomför arbeten och prövar möjliga idéer till lösningar. Du gör utvecklade modeller
Dokumentera arbetet på en årskursanpassad nivå.
Du genomför enkla dokumentationer med lärarstöd.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår till viss del.
Samtala om tekniska lösningar fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö på en årskursanpassad nivå.
Du kan med hjälp av ledande frågor delta i enkla samtal kring ämnet.
Du deltat i enkla samtal kring ämnet.
Deltar i samtal kring ämnet och bidrar till att föra samtalet framåt.
Samtala om hur tekniken har förändrats över tid på en årskursanpassad nivå.
Du kan med hjälp av ledande frågor delta i enkla samtal kring ämnet.
Du deltat i enkla samtal kring ämnet.
Deltar i samtal kring ämnet och bidrar till att föra samtalet framåt.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: