Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikdagar med 2a, 2b och 2c

Skapad 2020-03-04 16:19 i Resarö skola Vaxholm Stad
Tekniska mekanismer såsom hävstången, kilen, skruven, lutande planet och hjulet.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Teknikprojekt Vi lär oss om de enkla maskinerna kilen, skruven, hjulet, lutande planet och hävstången. Du får lära dig om några viktiga uppfinningar. Du får konstruera och bygga.

Innehåll

Mål med undervisningen

 • Känna till några enkla maskiner.
 • Göra enkla konstruktionsarbeten med teknik i fokus.
 • Känna till nutida föremål som bygger på de enkla maskinerna.
 • Känna till något om hjulets historia samt ha övat på att beskriva någon teknisk uppfinning.

Det här ska vi göra:

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

- Ha gemensamma genomgångar.

- Diskussioner om vad teknik är, varför vi behöver den och var den finns.

- Vi letar teknik i klassrummet och utomhus 

- Titta på film

- Konstruera 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: