Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Reading Project - Holes

Skapad 2020-03-04 16:33 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
For the weeks to follow, you are going to read “Holes”. The book is divided into 5 parts, each part should be read and worked with during a week. For each week you will read, discuss and write about what you´ve read. In addition, you will have words for homework to improve your vocabulary. At the end, we are also going to watch the movie, and then compare the two.
Grundskola 8 Engelska
Stanley Yelnats is a young boy who has been convicted for a crime he didn't commit. He says he is innocent. He is sent to a detention center where they turn "bad boys" into "good boys" by making them dig a hole a day. It doesn't take long before he realizes that Camp Green Lake isn't what it seems…

Innehåll

 

 • For the weeks 10 - 14  we are going to read “Holes”.
 • The book is divided into 5 parts, each part should be read and worked with during a week.
 •  For each week you will read, discuss and write about what you read. In addition, you will have words for homework to improve your vocabulary.
 • At the end (week 16- 18) we are also going to watch the movie,  compare the movie and the novel and write an essay about the book.

 

Check out the audio book if you prefer to listen while reading:
http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyos/resumen.html

 

 Chapter 4-5

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyos/02/default.html

 

Chapter 6-10 

 

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyos/04/default.html

 

Chapter 11 - 15

 

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyos/10/default.html

 

Chapter 15-20

 

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyos/13/default.html

 

Chapter 21 -25

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyos/17/default.html

 

Chapter 26-30

 

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyos/20/default.html

 

Chapter 31 - 35

 

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyos/24/default.html

 

Chapter 36-40

 

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyos/28/default.html

 

Chapter 41-45

 

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyos/32/default.html

 

Chapter 46 -50

 

http://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyos/37/default.html

 

Wordlists can be found on Quizlet:
https://quizlet.com/ForFunEnglish/recent

 


What you´ll learn      

-   to read and understand a novel for teenagers in English

 -      to extend your vocabulary

 -      to search for information in the book, so you can answer questions on the text both by writing, and by speaking English

 -      to compare the book with the movie

 -      to write an essay by choosing between given topics

 


Lessons
- read/answer questions
- discuss in groups

- exercises
- write
- vocabulary


Time plan

Week

Lesson 1 Tuesday

Lesson 2 Wednesday

Homework


10

introduction
start to read/listen

Read/listen

Practise words

Finish part 1

11

Exercise – character Read

Homework check 1

Read/answer/words

practise words

finish part 2 (chap 11-20)


12

Book reading
read/answer questions/words

homework check 2
read/writing/words

practise words
practise words

finish part 3 (chap 21-30)


13

Book reading
read/answer questions/words

homework check 3
read/answer/words

practise words
finish part 4 (chap 31-40)

14

Book reading

read/answer questions/words

homework check 4

read/writing/words

practise words

finish part 5 (41-50)

15

EASTER HOLIDAY

EASTER HOLIDAY

 


16

Book reading

Answer questions/words

Homework check 5

book circle

 

read/answer/words

practise words

 


17

Movie

Movie
- discuss
- mind map

Prepare essay writing

18

Essay writing - prepare

Essay writing
DigiExam

 

 

 

 

 

 

 


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: