Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning kring vår pedagogiska måltid på Upptäckarna.

Skapad 2020-03-04 17:18 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Måltiderna ska vara mer än bara en måltid. Det är ett tillfälle för pedagogik, samtal med barnen och möjlighet att stärka tilltron till sin egen förmåga.

Innehåll

Vi vill uppnå att barnen känner tillit till sin egna förmåga att dels, utefter sin egen förmåga, ta sin egen mat och hälla upp dricka. Vi strävar efter ett stärkande  bordsklimat där barnen skickar vidare grönsaker, mat och dryck till bordskompisen och att barnen frågar om de inte når eller efterfrågar mer mat. Syftet är även att stärka samspelet mellan barnen under måltiden, att de ska hjälpa varandra så mycket som möjligt. Vi vill att de ska vara nyfikna på maten och vi uppmuntrar dem att smaka, att ta själva ur anpassade kärl och samtidigt öva sig att ta endast så mycket som man orkar äta upp för att minska matsvinnet.


Mål och delmål

Öka självständighet hos barnen och delaktighet utefter sin egen förmåga. Målet är att barnen ska känna nyfikenhet kring mat, att barnen och pedagogen får en undervisningsituation som utgår från barnens intresse, samt att det skapas ett samspel mellan barn/pedagog och barn/barn. Målet är att ge barnen en positiv upplevelse av måltiden och en naturlig inställning till mat. Målet är även att barnens grupp- och självkänsla främjas. 

 

Reflektion

Vi kommer reflektera, analysera och utvärdera matsituationen löpande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: