Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinderbana, musikrörelse och rörelse i naturen med Rör-Else

Skapad 2020-03-04 20:07 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Med Rör-Else som fokusområde kommer vi lägga vikt vid att synliggöra vikten av rörelse och hälsa genom att skapa undervisning som innehåller rörelse i form av hinderbanor, musikrörelse och rörelse i naturen.

Innehåll

Syfte: 

Vårt syfte med våra rörelse-aktiviteter hinderbana, musikrörelse och rörelse i naturen grundar sig i vår pedagogiska planering kring Rör-Else. Vi vill ge barnen på Utkikarna grunderna i ett förhållningssätt där vi värnar om vår hälsa och ser hur rörelse påverkar vår hälsa. Vi vill på ett lustfyllt sätt ge barnen möjlighet att få uppleva rörelse utifrån barnens intressen och genom lek. 

Metod:

Hinderbanor: Vi erbjuder barnen spontana och planerade undervisningstillfällen där vi har skapat hinderbanor samt att vi skapar hinderbanor tillsammans med barnen. Hinderbanorna kommer barnen få uppleva både inomhus och utomhus i olika miljöer. 

Musikrörelse: Vi erbjuder barnen spontana och planerade undervisningstillfällen där vi både följer rörelser och förbestämda rörelseprogram till musik, samt improviserad rörelse till musik Vi använder oss av lärplattan med högtalare utan att se rörliga bilder, då vi fokuserar på våra egna rörelser till musiken. 

Rörelse i naturen: Vi erbjuder barnen spontana och planerade undervisningstillfällen i naturen där vi fokuserar på att stärka och utmana barnen i sina rörelser. Det sker i olika miljöer, med olika underlag och utifrån barnens förutsättningar och utifrån barnens intressen. 

Mål:

Vårt mål är att på ett lustfyllt sätt ge barnen grunder och kunskap om rörelse och dess inverkan på vår hälsa.  Pedagogerna utgår från ett inkluderande förhållningssätt där vi ger barnen möjlighet att få uppleva rörelse utifrån deras intressen, egna förutsättningar och genom lek. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: