Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3, PRIMA 3B

Skapad 2020-03-04 20:22 i Stordammens skola Uppsala
Planering som bygger på läromedlet "Prima matematik", 3A och 3B.
Grundskola 3 Matematik
Vår undervisning utgår från bland annat matematikboken PRIMA Matematik 3B för årskurs 3.

Innehåll

Vi arbetar med....

 • markera och avläsa tal på tallinjen
 • multiplikation och division med 7, 8 och 9,
 • strategier vid huvudräkning, addition, subtraktion, multiplikation och division,
 • addition och subtraktion med uppställning
 • problemlösning, planera och välja räknesätt och lösningsmetod,
 • tal i bråkform,
 • matematikens historia, äldre måttenheter,
 • att skriva datum på olika sätt,
 • multiplikation i ett utvidgat talområde,
 • talmönster, 
 • problemlösning,
 • uppställning,
 • tredimensionella figurer och geometriska objekt,
 • klockan analogt och digitalt
 • algebra
 • termometern, avläsa temperatur,
 • statistik/diagram.

Du kommer att lära dig genom att...

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha matematiksamtal 

Du kommer att få visa vad du kan genom att...

 • delta aktivt i samtal och matematiska resonemang
 • göra diagnoser
 • lösa uppgifter tillsammans med kamrater
 • arbeta självständigt med matematikuppgifter
 •  Elevspel.se

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: