Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandling- paralympics

Skapad 2020-03-04 20:47 i Nybble förskola Flen
Förskola
"I December 2020 är alla barn på förskolan Nybble medvetna om hur det kan vara att ha en fysisk funktionsnedsättning, så att de har kunnat utveckla en förståelse för olikheter." Utdrag ur Nybbles plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Innehåll

Ansvarig 

All personal på Eken

Grupp 

Blå, Grön och Orange

Aktivitet

https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk

Vi kommer titta på paralympics tillsammans med barnen i mindre grupper. Efter att ha tittat på klippet kommer vi samtala med barnen kring vad vi har sett. Genom att som pedagog ställa ledande frågor som hur tror ni det känns att bara ha ett ben? vad skulle vara utmaning för dig om du hade ett ben, hur skulle du lösa det? så är förhoppningen att barnen ska utveckla en förståelse och tolerans för människors olikheter. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: