👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 3 Gylle skola

Skapad 2020-03-05 08:15 i Gylle skola Borlänge
.
Grundskola 3 Slöjd
Du ska skapa ett helt eget, unikt fulmonster. Det kan ha ett öga eller tre ögon, det kan ha stora vassa tänder eller kanske en liten pussmun. Du väljer utifrån hur du vill att ditt monster ska se ut. Du kommer att bekanta dig med vanliga material och redskap inom slöjden och kunna tillverka enkla slöjdföremål. Du tränar motoriken genom att använda redskap och verktyg, tränar på att följa enkla instruktioner och blir medveten om säkerheten i slöjden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Väcka nyfikenhet och tilltro till det egna skapandet. Undervisningen skall ge eleven en bra start och god grund för ett fortsatt lärande, att bekanta sig med de vanligaste materialen och redskapen inom ämnets ram.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen tränar eleven upp det egna skapandet genom att tillverka enklare slöjdarbeten där en mängd olika redskap, verktyg och material används.

Eleven får möjlighet att arbeta med många olika tekniker och materiel.

Konkretiserade mål

 • kan presentera ideér för slöjdarbeten
 • kan följa enkla muntliga eller skriftliga instruktioner
 • kan ta egna initiativ och ansvar att arbetet går framåt

Bedömning - vad och hur?

Elevens förmåga att, med vägledning utifrån egna idéer och skisser, utforma ett slöjdarbete.
Elevens förmåga att följa instruktioner.
Elevens förmåga att ta ansvar och initiativ till att arbetet leder framåt.

Uppgifter

 • Bildspel

 • Bildspel

 • Bildspel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
SLÖJD lgr-11 år 3

 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Idé
 • Sl  1-3
Kan med stöd komma på en idé och behöver hjälp att rita den.
Kan med visst stöd komma på en idé och rita den på ett enkelt sätt.
Kan på egen hand komma på en idé och rita den.
Kan arbeta självständigt med mina idéer rita och visa olika förslag på lösningar..
Planering
 • Sl  1-3
Kan med stöd välja färg, form och material till mitt arbete..
Kan med visst stöd välja färg, form och material till mitt arbete.
Kan välja färg, form och material till mitt arbete..
Kan självständigt välja färg, form och material till mitt arbete och förklara mina val med tanke på utséende och funktion..
Genomförande
 • Sl  1-3
Kan med stöd följa en muntlig instruktion.
Kan med visst stöd följa en instruktion eller arbetsbeskrivning.
Kan arbeta efter instruktioner, eller arbetsbeskrivningar.
Kan arbetar självständigt efter instruktioner eller arbetsbeskrivningar och använda tidigare erfarenheter.
 • Sl  1-3
Kan med stöd välja arbetsmetod/teknik.
Kan med visst stöd välja arbetsmetod/teknik.
Kan välja och ge ge förslag på arbetsmetoder/tekniker.
Kan självständigt välja och ge förslag arbetsmetoder/tekniker och utföra dessa.
 • Sl  1-3
Kan med stöd välja och hantera verktyg och redskap.
Kan med visst stöd välja och hantera verktyg och redskap.
Kan välja lämpliga verktyg, redskap och hantera dessa på ett godtagbart sätt.
Kan självständigt välja verktyg, redskap och kan hantera dessa väl.