👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paletto

Skapad 2020-03-05 08:30 i Lummerskolan Halmstad
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning
Eleven går in i en annan klass och sitter tillsammans med en vuxen lyssnar på ljuden som finns i paletton.

Innehåll

 

Syfte:  Eleven skall träna sig på att känna igen ljud från olika händelser i vardagen, som fordonsljud, djurljud, ljud som finns inne och ljud som finns ute. Eleven skall också förflytta sig till en annan del av skolan.

Bedömning:

 • eleven visar intresse
 • eleven deltar
 • eleven deltar aktivt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  7-9
 • Avbildningar av verkligheten och förhållandet mellan original och till exempel bild, foto och film.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9