Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A kap 4 vikt & volym

Skapad 2020-03-05 09:13 i Hindås skola Härryda
Pedagogisk planering som utgår från Matteborgen 5a. Behandlar momenten Stora tal, Geometri, Decimaltal, Vikt och volym, Temperatur och diagram
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kap 1-5 i Matteborgen 5A. Kapitlen tar upp Stora tal, Geometri, Decimaltal, Vikt & volym och Temperatur & diagram.

Innehåll

Mål för eleven 

I kapitel 4 utvecklar du förmågan att:

 

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter

 

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar. 
 • Praktiska övningar enskilt och i grupp.
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5A. 
 • Repeterande uppgifter.
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 
 • Matteprov på kapitlet.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på diagnoserna och provräkningen samt vid ditt resonemang vid problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 5A kap 4 vikt & volym

Du kan:

Behöver öva mer
I nivå
Över nivå
Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
Växla mellan olika volymenheter.
Jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
Växla mellan olika viktenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: