Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljningsperiod 1 för Annika. Projektbeskrivning

Skapad 2020-03-06 08:15 i 123621 Förskolan Villekulla/Maria Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen.

Innehåll

VAD: 

- Barnen få möjlighet att utvecklas och lära om djur. Bondgårdsdjur, vilda svenska djur, vilda exotiska djur, småkryp.

- Barnen får möjligheten att utvecklas och utforska växtbaserade färger.

 

VARFÖR? 

Vi i arbetslaget valde att arbeta med temat Djur och Växtbaserade färger eftersom:

- Barnens bilder på deras möte med naturen representerade bär, blåbär, smultron; boll; vatten; snäckan, larv; häst, gris, hund, älg; macka, äpple, blommor. Arbetslaget har samlat in och dokumenterat barnens kommentarer och reflektioner kring egna och kompisarnas möten: blå... äta... nam-nam… grön... skogen... gris... hund... woffa… voff… en häst... lilla Gubben... Barn såg varandra på bilderna, säger allas namn. Arbetslaget dokumenterade dem bilderna som kompisarna återkom flera gånger. 

 

 

- Arbetslaget observerade vad barnen visade intresse för, vilken material lekte barnen med. Vi såg att flera barn visar intresse för djur. Leker med mjuka plastdjur, hårda plastdjur, mjukis djur. Lekte med djur inne, bondgården, i sandlådan, i pölarna. Barnen valde böcker på bokhyllan om djur. Barnen gjorde mycket djurläten. Kompisar gick fram till oss pedagoger upprepade gånger med ett djur i handen och ville att vi nämnde djuret.

- Barnen ville gärna vara med i ateljén vid station med målar färg. Flera kompisar gissade färger. Kompisar valde att vara med och målade. Samtidigt som de ville gärna smaka på färgen. 

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sitt ordförråd med djurarter, småkryp arter. Hur olika djur och småkryp låter. Samt ge barnen möjlighet att forska och laborera kring var och hur olika arter lever.

Vi vill ge barnen möjlighet att skapa i olika material. Vi vill att barnen ska känna sig trygga med att kunna skapa i olika material. Vi vill ge barnen kännedom om att man kan skapa i olika material. Vi vill att barnen tycker att det är kul och spännande att skapa.

 

HUR? 

 • Varje morgon har vi samling med en sångpåse. Innehållet av påsen är skapad baserat på barnens bilder med deras möte med naturen. I påsen har vi olika djurarter och småkryp. Varje föremål har en egen sång eller ramsa som förstärks med TAKK. 
 • Arbetslaget utvecklar en lekyta i barnens höjd klädd i tyg. Backgrunds bilder. Låder med olika material under bänken. Djur, tyger, kottar, stenar. En föränderlig yta som barnen kan laborera på med djuren/djurmiljöer.
 • Arbetslaget hade flyttat bondgården ut till allrummet så att kompisar har flera tillfällen att arbeta med den och bondgårdsdjuren.
 • Biblioteksbesök: torsdagar går vi i små blandade grupper till Tranströmersbiblioteket och lånar fakta-, pek- och skönlitterära böcker om olikd djur, småkryp och färger.
 • Vi har adderat plastdjur bland uteleksakerna. Djuren plaseras strategiskt i sandlådan, bland löven, i vattenpölar.
 • Vi skapar och sätter upp QR-koder med olika djur och hur deras läten.
 • Vi erbjuder barnen att skapa och laborera med blåbär. Vi observerar, dokumenterar barnens reflektioner och låter barnen påverka hur vidare utveckling av växtbaserade skapande ska formas. Vi upplever växtbaserade skapande med alla våra sinnen.
 • Vi pryder väggarna med barnens alster för att inspirera till utvecklad skapande och vidare diskussion kring det. Diskussioner kring färg, form.
 • Vi tillsätter vi väljer medvetet vilket material vi ska addera i barnens skapande och lärande mijöer. Vi tänker och pratar färg, form, mönster.
 • På avdelningsreflektioner tar vi regelbundet upp våra reflektioner kring barnens utforskande och lek. 
 • Vi tar in vårdnadshavarnas input om barnens nuläge på Kick-off samtal, Introduktionsamtal och Utvecklingssamtal. 
 • Viss förkunskap fanns hos barnen. Tex djurläten, vissa djurarter (katt, hund, ko). Förkunskaper från barnvisor, sagor, vårterminens TAKK tecken (ko, gris). Barnen gissar färger. Några kompisar kan och säger röd, blå.

VEM?

Sveta har huvudansvar för undervisning i ateljén. Alla pedagoger tar ansvar och ser till att alla miljöer ser inspirerande och inbjudande ut.  Alla pedagoger dokumenterar. Vi turas om att hålla i samlingen.     

 

Så här dokumenterar vi: 

 • Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp.
 • Lärlogg för grupp publiceras veckovis och blir då synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: