Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönnens uppföljningsperiod 2, Projektavstämning

Skapad 2020-03-06 09:50 i 123531 Förskolan Sagan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: projektuppstart samt tre uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring vart är vi på väg och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

Formulera er Projektavstämning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.   

 Stödtext:                                                                                                         

Formulera projektavstämning   

 • Här beskriver ni med stöd av text och bild projektets innehåll. Stäm av med den tidigare Projektbeskrivningen och revidera vid behov. Ta stöd av de didaktiska frågorna och stödpunkterna nedan.Vårat projekt handlar först och främst om vatten. Vi har kopplat detta med våra naturvandringar som vi gör här i närområdet tillsammans. Barnen har även visat intresse av ljud och vad som finns runt omkring - just nu fåglar.
 • När ni formulerar er projektavstämning ta stöd av följande punkter:
 • Vad har vi gjort så här långt - och varför?I första hand har vi fokuserat på att barngruppen ska lära känna varandra och pedagogerna. Vi har även jobbat på att när vi är utanför förskolan så måste barnen följa instruktioner och varandra. Vi är noggranna med att barnen förstår vad som ska ske. Vi jobbar med att gå, för motorikens skull. Givetvis får barnen sitta i vagn om de inte skulle orka. Vidare har vi undersökt vårt närområde tillsammans. Vi har gått till olika platser, men flera gånger. Barnen visar ett stort intresse och är nyfikna. 
 • Vad ser vi för förändrat kunnande/lärande/utveckling bland barnen? Hur vet vi det? Vad tänker barnen? Vårdnadshavarna? Pedagogerna? Hur vet vi det?
 • Hur vill vi gå vidare - och varför?
 • Hur förbereder vi pedagoger oss, och behöver vi fylla på med mer kunskap?
 • Hur syns det på förskolan vad barnen utforskar? 

Så här dokumenterar vi: 

 • Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp.
 • Lärlogg för grupp publiceras veckovis och blir då synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

Mer stöd till dig som pedagog:

 

Använd stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika perioderna i det pedagogiska året. Stödmaterialet finns i OneNote: Arbetsbok PoB. I Stödmaterialet finns verktyg för observation, reflektion och analys.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: