Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema språket. Språkpåsen "Mat".

Skapad 2020-03-06 14:21 i Hillängens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Kort beskrivning av temat

Innehåll

OBS! Manual för pedagogisk planeringsmall 2019 hittar du i S:>socialochutbildningsforvaltningen>delat>unikum.

 

 

Var är vi?

Vi har arbetat mycket med barnens språkutveckling med hjälp av språkpåsar och bildstöd, men de behöver fortsätta att utveckla det svenska språket och utöka sitt ordförråd.


 

Vart ska vi?

 

Läroplansmål

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 

Språkpåsen "Mat" innehåller olika böcker, spel, sånger, ramsor och bilder på temat kläder. Genom att använda delar av detta material vill vi på ett lustfyllt sätt utveckla barnens svenska språk och utöka deras ordförråd.

  


Hur gör vi?

Vi har samling varje dag där vi sjunger några bestämda sånger ur språkpåsen. Två dagar i veckan har vi delad samling där de äldre barnen får bilda en grupp som arbetar med det mer avancerade materialet från språkpåsen.

I den dagliga verksamheten framförallt i matsituationerna benämner vi och pekar på olika föremål som är förknippade med mat. Vi förstärker med bildstöd och tecken.

På läsvilan läser vi böcker som knyter an till temat mat.

Vi använder oss av Unikum för att dokumentera.

Sånger:    Imse vimse

                 Fruktsången

                 En sockerbagare

Ramsor:  Bordet står dukat

                 10, 9, 8,7

                 Dagsmorgon, frukostdags

Böcker:    Olle vaknar

                  Pannkaksskolan

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: