👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala verktyg på Musslan

Skapad 2020-03-06 20:42 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Arbetet med digitala verktyg handlar om den kommunikation som uppstår mellan pedagoger och barn i användandet av digitala verktyg. Med digitala verktyg menas datorer, lärplatta, kamera och alla former av teknik som används för att kommunicera någonting.

Innehåll

Mål

 

Barnen på Musslan kommer möta vuxna som vill dela deras intresse och hjälpa dem att hantera den digitala värld som barnen föds in i idag. Med rätt redskap, ett gemensamt pedagogiskt tänk och lämpliga program kommer vi erbjuda alla barn möjlighet att lägga grunden till digital kompetens.

 

Metod - Genomförande

 

Varje barn ges möjlighet att prova och lära grunderna tillsammans. Vi pedagoger på Musslan väljer utbudet av och granskar program/appar innan de används av barnen. Appar och program ska ha ett pedagogiskt syfte och innefatta läroplanens olika delar. Digitala verktyg kan användas i olika situationer och sammanhang, som till exempel i samlingar, projekt och i vardagen.


 

DOKUMENTATION 

 

Dokumentationen synliggörs via Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg. Vi, pedagoger, använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelningsplanering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barnen. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18