👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dokumentation/reflektion på Musslan

Skapad 2020-03-06 20:46 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Hur vi dokumenterar och reflekterar på Musslan.

Innehåll

Syfte

Vi dokumenterar ständigt på Musslan.

Dels för att se vad barnen faktiskt gör, men också få en överblick hur vi ska ta oss vidare för att stötta och utmana på bästa sätt.

För våra yngre barn är bilden en viktig del i reflektionen.

Barnens reflektioner ger oss pedagoger ett verktyg att utmana dem vidare och se vad de tar fasta på.

Göra barnen medvetna om sitt kunnande.

 

Mål

Att vi ska få en tydlig bild över hur vi går vidare för att utveckla det enskilda barnet men också gruppen.

 

 Genomförande

Att ofta ha bildspel igång och dokumentation på våra väggar ger dem tillfälle att reflektera, tillsammans med både oss vuxna och med sina kompisar.

 

 Dokumentation

Dokumentationen synliggörs via Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg. Vi, pedagoger, använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området.

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelningsplanering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18