Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 1: För 100 år sedan.

Skapad 2020-03-07 12:32 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Hur levde man egentligen för 100 år sedan och hur har samhället förändrats sedan dess? Vi tittar närmre på början av 1900-talet. Hur bodde man? Vad jobbade man med? Hur var det i skolan? Vi resonerar kring likheter och skillnader mellan då, för 100 år sedan, och nu.
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3) Teknik
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om hur barn hade det förr och skillnader mellan livet förr och nu. Hur levde man egentligen för 100 år sedan och hur har samhället förändrats sedan dess? Vi tittar närmre på början av 1900-talet. Hur bodde man? Vad åt man? Vad hade man gör kläder och hur var det i skolan? Vi resonerar kring likheter och skillnader mellan då, för 100 år sedan, och nu.

Innehåll

Mål

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska utveckla en förståelse för: 

 • kunna berätta något om hur det kunde vara att vara barn för 100 år sedan.
 • kunna berätta om några likheter och skillnader i vårt sätt att leva nu och då inom områden som mat, kläder, hem och skola.
 • känna till tidsbegreppen nutid, dåtid, framtid, förr, nu.
 • att eleverna utvecklar förståelse för vår historia samt en förståelse för nutiden.
 • att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor.
 • att stimulera och väcka en nyfikenhet kring vår historia.

 

 Centralt innehåll

 • känna till tidsbegreppen nutid, dåtid, framtid, förr, nu.

 

Arbetssätt

- Vi kommer att uppleva och tänka kring hur det var att leva för 100 år sedan genom att

 • se på valda delar ur filmer som Madicken och Emil i Lönneberga, att vara barn för 100 år sedan, julkalendern 1000 år till julafton mm.
 • utgå från gamla bilder och öva på att göra miljöbeskrivningar, vad ser du? vad hör du? vad känner du?
 • använda en tidslinje för att lära in begreppen nutid, dåtid, framtid, förr och nu.
 • dramatisera hur en skoldag kunde se ut för 100 år sedan.
 • titta på och fundera kring gamla saker "från förr" och hur de har utvecklats,
 • intervjua äldre människor som berättar om hur det var att leva förr, 
 • tillverka små böcker där man jämför dåtid/nutid.

- Vi kommer tillsammans att resonera kring likheter och skillnader kring hur vi lever idag och hur man kunde leva för 100 år sedan.

 

Bedömning

Du kan visa dina kunskaper genom att:

 • tänka och resonera tillsammans i helklass, halvklass och i mindre grupper och par runt hur det kunde vara att leva för 100 år sedan.
 • delta aktivt i utförandet av aktiviteter som vi gör kring ämnet.
 • kunna förklara och använda dig av begreppen nutid, dåtid, framtid, förr och nu. Detta kommer du få träna på i par och mindre grupper.

Uppgifter

 • Vecka 16 lektioner

 • Vecka 17 lektioner

 • Vecka 19

 • Vecka 18

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: