Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Norden åk 5

Skapad 2020-03-08 16:32 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannar. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.

Innehåll

Våra grannar i Norden

Arbetssätt:
Vi kommer att läsa faktatexter, studera kartor och titta på Geografens testamente. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt och i par.  

Konkretiserade mål:
Du ska
* kunna beskriva och göra jämförelser Nordens natur och naturtillgångar samt vad människor livnär sig på
* kunna placera ut länder, några stora städer, berg och vatten
* kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker och redovisa i tabell och textform.
* med hjälp av böcker kunna plocka ut fakta ur texter och skriva en egen text utifrån en tankekarta och skriva en faktatext med jämförelser och geografiska ord.
* kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi 4-6

På väg att nå målen
Har nått målen
Natur- och kulturandskap
Du är på väg att nå baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du är påväg att på ett enkelt sätt kunna diskutera vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Landskap, resurser och befolkning
Du är på väg att kunna beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Geografiska begrepp
Du är på väg att kunna använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Du är på väg att kunna använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du är på väg att kunna diskutera på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Namngeografi
Du har baskunskaper om geografiska namn i Norden. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Norden. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Hållbar utveckling
Du är på väg att kunna diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Du är på väg att kunna diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du är på väg att kunna ge enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: