Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåvalens Projektavstämning

Skapad 2020-03-08 18:18 i 133491 Förskolan Fyren Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: projektuppstart samt tre uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring vart är vi på väg och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

Blåvalens projektavstämning

 

Projekt: Hållbar framtid - Vår närmiljö 2019/2020

Projektfråga: Hur kan vi påverka vår egen hållbara framtid? 

  

Vår utgångspunkt i vårt projekt Hållbar framtid har varit att besöka barnens platser som de har lämnat in från sommaruppdraget och även promenerat runt och utforskat andra spännande platser på Södermalm. Vi har studerat staden för att fånga upp barnens intressen, tankar och frågor om hur vi kan göra vårt Södermalm till en bättre plats för växter, djur och människor. 

Barnen har visat stort intresse och vi har valt att se till att alla barnens önskemål blir olika delar i projektet.  Vi kopplar samman de olika ämnena till våra läroplans mål från förskolans läroplan 2018.

Delar som vi har och kommer att studera och arbeta med i vårt projekt är:

 • Sopsortering och återvinning
 • Djur, växter och människan 
 • Stadens vatten - sjöar och fontäner
 • Statyer och hus 
 • Rymden och jorden
 • Rörelse- dans och miniröris
 • Barnens rättigheter och det social samspelet
 • Digitala verktyg och filmskapande

I basen av vårt projektarbete kommer dessa ämnen ingå:

 • Språk och matematik
 • Normer och värden och barnkonventionen
 • Naturvetenskap (Kemi, fysik, biologi, geografi och teknik)
 • Skapande och estetiska uttrycksformer

Vi kan redan nu höra att barnen kopplar samman vår projektfråga till delarna som vi arbetar med i vårt projekt.

 

Som till exempel:

 • Djur och natur skadas av skräp, barnen plockar upp skräpet i vår natur. Vårdnadshavare är med och samlar skräp till vår återvinning för återanvändning. De nämner även att barnen säger till dem att sopsortera när de själva gör fel. De är positivt inställda till barnens nya sätt att agera runt frågorna Barnen sköter om djuren och växter som besöker oss i vårt naturkunskapsrum. Barnen kopplar även samman skräpet som de ser i våra sjöar. Barnen har skapat den magiska galaxen, de berättar att det finns ozonskikt runt jorden som skyddar oss mot starka strålar. Om inte vi är rädda om vår jord så kommer ozonskiktet gå sönder. Vi lär om kroppen och skapar hållbara kroppar genom att stärka musklerna med pulshöjande aktiviteter.

Vi fortsätter att fördjupa oss i våra ämnen som vi har valt och kopplar samman dessa så att vi får en röd tråd i vårt projekt.

Varje pedagog fortsätter att ansvara och utveckla sina kunskaper inom våra ansvarsområden och förbereder vår undervisning.

På vår dokumentationsvägg för vårt projekt sätter vi upp bilder och pedagogisk dokumentation för att barnen ska kunna reflektera över vårt pågående projekt. Även vårdnadshavarna kan ta del av vårt arbete och vara delaktiga.

 

Så här dokumenterar vi: 

 • Vi lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp.
 • Lärlogg för grupp publiceras var tredje vecka enligt Södermalms beslut i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar, pedagogiska planeringar, barnens reflektionsmöte och pedagogernas reflektion utgör underlag för vidare undervisning och projektutveckling.

 

 

 

Blåvalens projektavstämning

 
Projekt: Hållbar framtid - Vår närmiljö 2019/2020

Projektfråga: Hur kan vi påverka vår egen hållbara framtid? 

  

Vår utgångspunkt i vårt projekt Hållbar framtid har varit att besöka barnens platser som de har lämnat in från sommaruppdraget och även promenerat runt och utforskat andra spännande platser på Södermalm. Vi har studerat staden för att fånga upp barnens intressen, tankar och frågor om hur vi kan göra vårt Södermalm till en bättre plats för växter, djur och människor. 
Vad:
Barnen har visat stort intresse och vi har valt att se till att alla barnens önskemål blir olika delar i projektet.  Vi kopplar samman de olika ämnena till våra läroplans mål från förskolans läroplan 2018.
Delar som vi har och kommer att studera och arbeta med i vårt projekt är:
 • Sopsortering och återvinning
 • Djur, växter och människan 
 • Stadens vatten - sjöar och fontäner
 • Statyer och hus 
 • Rymden och jorden
 • Rörelse- dans och miniröris
 • Barnens rättigheter och det social samspelet
 • Digitala verktyg och filmskapande

I basen av vårt projektarbete kommer dessa ämnen ingå:

 • Språk och matematik
 • Normer och värden och barnkonventionen
 • Naturvetenskap (Kemi, fysik, biologi, geografi och teknik)
 • Skapande och estetiska uttrycksformer

Vi kan redan nu höra att barnen kopplar samman vår projektfråga till delarna som vi arbetar med i vårt projekt.

 

Som till exempel:

 • Djur och natur skadas av skräp, barnen plockar upp skräpet i vår natur. Vårdnadshavare är med och samlar skräp till vår återvinning för återanvändning. De nämner även att barnen säger till dem att sopsortera när de själva gör fel. De är positivt inställda till barnens nya sätt att agera runt frågorna Barnen sköter om djuren och växter som besöker oss i vårt naturkunskapsrum. Barnen kopplar även samman skräpet som de ser i våra sjöar. Barnen har skapat den magiska galaxen, de berättar att det finns ozonskikt runt jorden som skyddar oss mot starka strålar. Om inte vi är rädda om vår jord så kommer ozonskiktet gå sönder. Vi lär om kroppen och skapar hållbara kroppar genom att stärka musklerna med pulshöjande aktiviteter.

Vi fortsätter att fördjupa oss i våra ämnen som vi har valt och kopplar samman dessa så att vi får en röd tråd i vårt projekt.

Varje pedagog fortsätter att ansvara och utveckla sina kunskaper inom våra ansvarsområden och förbereder vår undervisning.

På vår dokumentationsvägg för vårt projekt sätter vi upp bilder och pedagogisk dokumentation för att barnen ska kunna reflektera över vårt pågående projekt. Även vårdnadshavarna kan ta del av vårt arbete och vara delaktiga.

 

Så här dokumenterar vi: 

 • Vi lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp.
 • Lärlogg för grupp publiceras var tredje vecka enligt Södermalms beslut i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar, pedagogiska planeringar, barnens reflektionsmöte och pedagogernas reflektion utgör underlag för vidare undervisning och projektutveckling.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: