👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Djur och Natur

Skapad 2020-03-09 08:40 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO Språk och kommunikation, SPR
Vi tittar på djur och natur.

Innehåll

Innehåll 

 • Vi tittar och pratar om djur som förändrar världen:
  bäver, myror, val, visent, mårdhund, groda, pollinatörer, torsk, korp, varg, elefant och mammut 

 • Djur som finns i Sverige

 • Natur i vår omgivning

 

Arbetssätt

 • Utgår ifrån UR - Djur som förändrar världen 

 • Använder SPSM material - Djur omkring oss

 • Göra fältstudier 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att kommunicera om frågor som rör hälsa, natur och miljö.
  NAO
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • 3) Förmåga att söka och tolka information.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Olika naturtyper, till exempel sjö och äng.
  NAO  -
 • Växter, djur och deras livscykler, till exempel en tall från frö till frö.
  NAO  -
 • Fältstudier i närmiljön, till exempel i skog och vid vatten.
  NAO  -
 • Olika sätt att orientera sig i närmiljön, till exempel med hjälp av kännetecken i omgivningen.
  NAO  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i kommunikation om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven reagerar då igenkännande på beskrivningar eller bilder av människokroppen, växter, djur och natur.
  NAO  E
 • Eleven deltar i att genomföra fältstudier i närmiljön och andra enkla undersökningar av omvärlden. Eleven deltar också i att orientera sig i närmiljön med hjälp av olika strategier. Utifrån vardagsaktiviteter deltar eleven i att mäta och planera tid.
  NAO  E