Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Supernatural

Skapad 2020-03-09 11:35 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Tror du på övernaturliga väsen? Gillar du mysterier och berättelser där det händer magiska och oförklarliga saker? I temat Supernatural kommer vi arbeta med ljudserien Virtually Anywhere från Cambridge Assessment English och avsnittet Supernatural i Digilär.

Innehåll

Mål (fokus för detta område) :

Att utveckla din förmåga att

 • förstå talad engelska från olika delar av världen.
 • kommunicera i tal och i skrift.

 

Arbetetsområdets innehåll:

I området Supernatural kommer vi läsa texter på temat Supernatural i Digilär och arbeta med olika slags skriftliga övningar, men även med muntliga övningar som hör till temat. 

Under denna period kommer fokus ligga på att träna hörförståelse och att formulera oss i tal och skrift. Vi avslutar perioden med en skrivuppgift på temat Supernatural

 

 

Bedömning:

Fokus för bedömningen under detta arbete kommer vara på hörförståelse och att formulera sig i skrift. 

Bedömning görs vid:

Hörförståelsediagnoser

Skrivuppgift på temat Supernatural.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: