Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7 - Livets utveckling, växter och djur samt ekologi

Skapad 2020-03-09 14:46 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
I detta arbetsområde kommer vi lära oss om evolutionen, arternas utveckling med tiden. Vi kommer lära oss om vad som var förutsättningar för att livet på land skulle uppstå. Vi kommer lära oss om fotosyntesen och cellandning. I arbetsområdet kommer vi lära oss om djurriket och om ekologi.

Innehåll

 

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

Övrig information:

10

Livets utveckling

Evolutionens drivkrafter

8-19 (Kap 1.1-1.2)

22-30 (Kap 1.3-1.4)

 

11

Fotosyntesen

Förbränning och kolets kretslopp

44-47 (Kap 2.1)

48-51 (Kap 2.2)

 

12

Alger och sporväxter

Fröväxter

52-58 (Kap 2.3-2.4)

59-69 (Kap 2.5)

 

13

Svampar

72-79 (Kap 2.6)

Test 1 – Skriftligt prov, kap 1.1-1.4 och kap 2

14

Påsklov

 

 

15

Djur

86-150 (Kap 3.1-3.8)

 

16

Djur

 

86-150 (Kap 3.1-3.8)

Test 2 – Djurpresentation, kap 3

17

Liv i samspel

156-161 (Kap 4.1)

 

18

Energi och materia

Olika känsliga ekosystem

162-165 (Kap 4.2)

166-169 (Kap 4.3)

 

19

Bruka utan att förbruka 1

170-177 (Kap 4.4)

 

20

Repetition

Kap 4

Test 3 – 7:5 Fältstudie, ekologi

Test 4 – Skriftligt prov, kap 4

21

Reserv

 

Test 3 –  7:6 Fältstudie, ekologi

22

Reserv

 

 

 

Arbetsområde 1: Livets utveckling, evolutionen och växter (Kapitel 1 och 2)

 

Bedömningsmoment:

 

Test 1 – Skriftligt prov, kapitel 1.1-1.4 och 2

 

 

 

Arbetsområde 2: Djur (Kapitel 3)

 

Bedömningsmoment:

 

Test 2 – Djurpresentation, del av kapitel 3

 

 

 

Arbetsområde 3: Ekologi (Kapitel 4)

 

Bedömningsmoment:

 

Test 3 – Fältstudie med rapport, kapitel 4

 

Test 4 – Skriftligt prov, kapitel 4

 

 

Test 1 och 4 – Skriftligt prov

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.

 

Eleven kan ge exempel och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

 

 

 

 

 

Test 2 – Redovisning djurposter

E

C

A

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

 

 

 

 

 

 

Test 3  – Systematisk undersökning med rapport 

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.  

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.  

 

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.  
 
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.  

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.  

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.  

 

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.  
 
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. 

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.  

 

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. 

 

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: