Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2020-03-09 18:24 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Det här arbetar vi med under årskurs 3.

Innehåll

För att uppnå kunskapskraven för åk3 ska du:

Taluppfattning och räknemetoder

·      Ha en taluppfattning inom talområdet 0-1000

·      Kunna addera och subtrahera tal 0-200 med 10-talsövergång med skriftliga räknemetoder.

·      Kunna räkna multiplikation, tabellerna 1-5 och 10.

·      Kunna avgöra vilket räknesätt som ska användas (addition, subtraktion, multiplikation eller division) i t.ex. ett lästal.

·      Kunna namnge och dela upp .i , ,. Samt att kunna storleksordna delarna.

 

Algebra

·      Förstå likhetstecknets betydelse (20= ___ x 5, 3+4 = ___-3).

 

Geometri

·      Kunna namnge geometriska figurer: kub, rätblock, cylinder, kon och klot. Samt att konstruera dem med enkla mallar.

·      Kunna konstruera och fortsätta mönster och talföljder(se exempel i matrisen).

·      Kunna beskriva hur mönstret/talföljden är uppbyggt så att en kompis kan fortsätta mönstret/talföljden.

·      Kunna mäta volym, längd och vikt med rätt enhet (liter – dl, cm – m, gram – kg ).

·      Kunna både den analoga och digitala klockan.

 

 

 

Problemlösning

·      Kunna lösa ett matematiskt problem med olika problemlösningsstrategier (rita/skriva eller matematiskt)(se exempel i matrisen).

·      Kunna redovisa och enkelt argumentera för din lösning skriftligt och muntligt.

·      Kunna avgöra om ditt svar är rimligt genom överslagsräkning eller uppskattning.

 

Sannorlikhet och statistik

·      Kunna konstruera och avläsa ett stapeldiagram.

 

 

Förmågor som du tränar är att:

·      Kunna använda dig av matematik i vardagliga situationer.

·      Kunna kommunicera matematik och föra matematiska resonemang.

·      Kunna använda dig av olika strategier för att lösa matematiska problem.

·      Kunna använda dig av olika matematiska begrepp.

·      Kunna avgöra ett svars rimlighet.

·      Kunna välja lämpligt räknesätt för att lösa en rutinuppgift (lästal).

 

I undervisningen ska vi:

·      Arbeta laborativt för att få en matematisk förståelse.

·      Färdighetsträning av de fyra räknesätten: i matteboken, på Ipads/dator, mattespel m.m.

·      Arbeta med EPA (ensam, par, alla).

·      Arbeta med problemlösning.

·      Träna på klockan, mäta och väga praktiskt och teoretiskt.

 

Du visar dina kunskaper genom att:

·      Räkna med de olika räknesätten i boken och vid andra skriftliga tillfällen.

·      Delta aktivt i diskussioner och EPA.

·      Muntligt och skriftligt redovisa dina räknemetoder och problemlösningsstrategier.

·      Praktiskt mäta volym, vikt och längd och använda dig av rätt enhet.

 

·      Svara på vad klockan är vid olika tillfällen.

·  

Uppgifter

 • Matematik v.18

 • Matematik v.17

 • Matematik v.17

 • Matematik v.16

 • Matematik v.16

 • Vecka 16 - Matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: