👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i papier mache

Skapad 2020-03-09 21:30 i Bockaraskolan Oskarshamn
Grundskola 2 Bild
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Innehåll

Vi ska arbeta med papeier mache under vårterminen.

- Eleverna ska få skapa utifrån en  ballong och eller mjölkkartong, sedan göra en skiss på en "figur" som de vill göra med hjälp av papier mache.

de får arbeta ganska fritt med material utifrån den runda eller kantiga  grundformen.

- När de är klara  med sin "figur" så ska de göra en liten presentation på crome book.

- en dokumentation av sitt arbete.

- En utvärdering

Bedömning

Processen

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
    Bl  1-3
  • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
    Bl  1-3
  • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
    Bl  1-3

Matriser

Bl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Bild åk 1-3

Berätta med egna bilder på en årskursanpassad nivå
Du gör en bild.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild om du förklarar.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild utan att du behöver förklara.
Skapa bilder på årskursanpassad nivå
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder
Du använder former, färger, linjer, ytor och för- och bakgrund.
Du använder former, färger och linjer, ytor, för- och bakgrund på ett fungerande sätt
Använda material, tekniker och verktyg på årskursanpassad nivå
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg på ett självständigt och fungerande sätt.
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå
Du utför arbetet utifrån en given idé.
Du har en egen idé som du utvecklar med hjälp av lärarstöd
Du inspireras av andras idéer och kan utifrån dem utföra ditt arbete.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.