Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans och rörelse till musik år 8 VT 20

Skapad 2020-03-09 23:21 i Domnarvets skola Borlänge
Pedagogisk planering över arbetsområdet dans och rörelse till musik - individuellt, par- och gruppvis, genom stegvis olika moment.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Vi kommer under några veckor att arbeta med dans och rörelse till musik i olika former med grundsteg i de moderna standarddanserna: foxtrot, bugg och vals enskild träning samt olika individuella dansformer.

Innehåll

Syfte

"Positiva upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga." - Skolverket

 

Eleven har nytta av att kunna dansa i sitt vardagsliv;

 • I inspiration att vilja vara aktiv i en dansskola 
 • I sin föreningsidrott som tränar upp koordinationsförmågan
 • På tillställningar, kalas, fester, bröllop etc.
 • Vid utlandsresor för att få kontakt med andra länders kulturer
 • Att träna koordination, rytm och sammanhang med andra t.ex. på dansgolv

 

Eleven har nytta av att kunna dansa i sitt yrkesliv. Exempel på yrkeskategorier är;

 • Danslärare
 • Gyminstruktör
 • Arbeten med komplexa rörelsemönster och god koordination

Undervisning och arbetsformer

Innehåll:

Bedömning - vad, hur och när

Förmågor som kommer att bedömas är huruvida eleven i genomförandet av sammansatta rörelser kan anpassa dessa till takt och rytm. Individuella danser och gruppdans kommer att redovisas genom en danskoreografi i form av ett videoklipp på ett undervisningspass. Kunskaper i pardans kommer att uppvisas kontinuerligt på idrottsundervisningspassen.  

Lektionsplanering

V13-14 inställd och V 17 dansar vi utomhus (8b även v. 18).

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

v. 11

Moderna standarddanser (Foxtrot, vals, bugg) Just Dance , Sid shuffle

v. 12

Moderna standarddanserbugg och foxtrot, linedance, chachaslide , sid shuffle, just dance (endast 8B pga utvecklignssamtal).Moderna standarddanser, linedancechachaslide , sid shuffle, just dance

Moderna standarddanser bugg och foxtrot,  linedancechachaslide , sid shuffle, just dance

v. 13

Moderna standarddanser bugg och vals, linedance sid shuffle, just dance

 Moderna standarddanser (bugg, vals) just dance, linedance

v. 14 

Moderna standarddanser (bugg, vals, foxtrot), linedance (gärna cowboyklädd eller buggklädd)   Filmning av momentet.

 

 

 

Uppgifter

 • Steg till chacha slide och Linedance

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa - Dans och rörelse till musik

E
C
A
Individuell- och gruppdans
Eleven kan individuellt och i grupp i till viss del utföra enkla danssteg i viss takt och rytm samt ibland ha ett sammanhang.
Eleven kan individuellt och i grupp relativt väl utföra flera danssteg med relativt flyt, takt och rytm samt kunna visa på olika sammanhang med få enklare stopp.
Eleven kan individuellt och i grupp utföra de flesta utlärda danssteg väl med flyt, i takt och rytm samt med sammanhang utan att få stopp i dansen.
Pardans
Eleven kan i samspel med andra i par till viss del utföra få enkla grundsteg i viss takt och rytm
Eleven kan i samspel med andra i par relativt väl utföra flera pardanser med relativt flyt och i relativ takt och rytm, samt ha sammanhang med få enklare stopp.
Eleven kan i samspel med andra i par utföra flera pardanser väl med flyt, i takt och rytm samt med sammanhang utan att få stopp i dansen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: