👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-03-10 08:16 i Solsidans förskola Ludvika
språklig utveckling
Förskola
Under vårterminen kommer vi att fokusera vårt arbete på Snödroppen kring kommunikation och språkande.

Innehåll

 

Var är vi?

På Snödroppen går 19 barn i åldern fyra till fem år. Som med all utveckling har barnen lite olika utgångslägen och detta gäller givetvis även språket. Vi vill som pedagoger fokusera på språket och kommunikationen i undervisningen under höstterminen. VI ser att just detta är en viktig och grundläggande del i samspelet med andra och i allt lärande.

 

 

Vart ska vi?

 

Vi vill arbeta för att barnen ska:

 • kunna använda språket i samspelet i leken
 • utveckla sitt ordförråd
 • hitta språkljud på ett lekfullt sätt
 • träna på att lyssna på andra
 • kunna reflektera kring olika språkfenomen: bokstavsljud, rim, ord osv.
 • kunna återberätta händelser, upplevelser och tankar.

  


 

Hur gör vi?

 

Dagligen delar vi barnen i mindre grupper.

Två färggrupper; Grön och Blå. (Måndagar och dagligen i färgläsgrupper.)

Tre djurgrupper; Katt, Giraff och Sonic igelkott. (Tisdagar, onsdagar och vissa torsdagar.)

 

I de mindre djurgrupperna, VÅRA PROJKETGRUPPER, kommer vi att:

 • träna på olika språkljud
 • lära oss roliga rim och hitta på egna
 • träna på att ge och få talutrymme
 • arbeta med munmotorik
 • leka regellekar

 

 • starta projektet kring boken om Dim. Varje grupp hittar inspiration i boken till att träna språkljud, återberätta, reflektera och lyssna. Arbetet kring projektet Dim dokumenteras och sätts upp på väggarna för fortsatt inspiration och reflektion. Vi kommer att vara öppna för att varje grupp kanske tar lite olika vägar eller infallsvinklar i projektet.
 • I skogen kommer fokus vara på språkljud och bokstäver med utgångspunkt från Dim.
 • I ateljen kommer fokus vara på det språkliga samspelet med utgångspunkt från Dim.

 

För att arbeta kring språket UNDER HELA DAGEN vill vi:

 • Dagligen dela in barnen i mindre grupper för att skapa en lugnare miljö och talutrymme. Tex vid måltider, vila och lek.
 • Ha ett stöttande och tydliggörande språk i samspelssituationer.
 • Använda bildstöd som kan tydliggöra:
  • kommunikationen mellan barn och pedagog, och barn och barn.
  • vad man kan leka, och vad som händer under en dag.
 • Skapa miljöer som lockar till samspel och kommunikation.

 

 

 

 

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?